Hoe lang mag beslag op goederen blijven?

De gerechtsdeurwaarder is niet op komen dagen voor de verkoop en dus zijn de in beslag genomen goederen niet verkocht. Hoe lang mag er beslag op deze goederen blijven? en als het niet meer mogelijk is om de goederen te bewaren hoe dan verder?

Het beslag blijft in beginsel liggen. De executant (schuldeiser) mag echter niet zonder meer de tenuitvoerlegging onnodig lang aanhouden. Indien er niet binnen een, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijke termijn met de verkoop wordt aangevangen, ligt het op de weg van de schuldeiser om het beslag op te heffen. Zo nodig kan middels een advocaat opheffing gevorderd worden middels een executiegeschil (zie art. 438 Rv). De vraagsteller wordt geadviseerd om zich in contact te stellen met de betreffende deurwaarder en zo nodig een advocaat of het juridisch loket te raadplegen.

Comments are closed.