Hoe vaak mag een deurwaarder in dezelfde zaak beslag leggen?

Op zaken kan cumulatief beslag gelegd worden. Er kunnen dus meerdere schuldeisers op dezelfde zaak tegelijktijdig beslag laten leggen. Het is uiteraard per vonnis van een schuldeiser maar een maal noodzakelijk om een beslag te laten leggen, maar als een schuldeiser bijvoorbeeld drie vonnissen na elkaar tegen dezelfde schuldenaar ten uitvoer legt, kan het voorkomen dat drie beslagen worden gelegd.


Comments are closed.