Ik heb een betalingsregeling getroffen met een deurwaarder maar nu hebben ze me een brief gestuurd dat ze beslag willen leggen terwijl ik netjes elke maand betaal mogen ze dat zomaar doen?

Ik heb een vraagje ik heb een betalingsregeling getroffen met een deurwaarder maar nu hebben ze me een brief gestuurd dat ze beslag willen leggen terwijl ik netjes elke maand betaal mogen ze dat zomaar doen?

Het treffen van een betalingsregeling is een gunst verleend door de schuldeiser aan de schuldenaar. Artikel 6:29 BW stelt immers dat de debiteur niet bevoegd is om zonder toestemming van de crediteur het verschuldigde in gedeelten te voldoen.
Door het treffen van een betalingsregeling bestaat een nieuwe overeenkomst. Zo lang die tijdig en volledig wordt nagekomen, is de schuldeiser niet bevoegd om die van het een op het andere moment terzijde te schuiven. Het kan natuurlijk zo zijn dat de gerechtsdeurwaarder onder het voorbehoud van het akkoord van diens opdrachtgever (de schuldeiser) een regeling met u heeft getroffen.
In dat geval is het akkoord van de crediteur een voorwaarde die vervult dient te worden voordat de regeling tot stand komt. Als dat voorbehoud is gemaakt en de schuldeiser is niet akkoord gegaan, heeft de deurwaarder correct gehandeld. Als dat niet zo is, of u heeft geruime tijd een regeling gehad, die nu plots vervalt, had u er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat een en ander akkoord was

Comments are closed.