Inboedel terug gekocht van zoon en in bruikleen gegeven, kan hier nogmaals beslag op gelegd worden?

Mijn zoon zijn inboedel is onlangs in beslag genomen ,ik heb er dan een bod op gedaan en dit bod werdt goedgekeurd ik heb ze dan gekocht via de deurwaarder met de officiele dokumenten ik heb de inboedel nu aan mijn zoon in bruikleen gegeven ook via de deurwaarder dus alles op papier ,nu heeft mijn zoon bericht ontvangen van een andere deurwaarder met als vermelding dat ze de inboedel nu maandag terug in beslag nemen en ze komen ophalen kan dit zo maar, ik ben nu toch de eigenaar van de goederen?
Als de zaken eigendom zijn van de vraagsteller en in bruikleen zijn gegeven aan de zoon, en alles is door de deurwaarder vastgelegd (dus ook de bruikleen), dan kan overlegging van de documenten wellicht voorkomen dat de andere gerechtsdeurwaarder tot beslaglegging overgaat. Geadviseerd wordt om dit soort akten te laten registreren bij de belastingdienst.

Comments are closed.