Ingeschreven ouder met schulden kunnen wij opdraaien voor de schulden?

Mijn ouders zouden graag verhuizen naar een land overzee waar hun dochter woont. Doordat ze medische problemen heeft wilt ze graag haar adres bij ons zetten voor zo in orde te blijven met ziekenfonds en pensioen.
Nu is mijn vraag als ze haar adres bij ons zet en ze betaald in het nieuwe land haar leningen niet af of in het slechtste geval mijn vader overlijd en mijn moeder met een overlevingspensioen achter blijft waardoor ze niet kan aflossen. Kunnen wij dan opdraaien voor de schulden en ons huis eventueel kwijt raken als wij dat niet kunnen betalen?

De ouders van de vraagsteller zijn de schuldenaren van de schulden die ze eventueel hebben. Het is in beginsel niet mogelijk om een ander dan de schuldenaar aan te spreken tot nakoming. Evenwel is het zeer onverstandig om iemand op je adres in te laten schrijven die daar feitelijk niet woont. Allereerst is het in strijd met de werkelijkheid en kan, bijvoorbeeld indien daardoor onterecht recht op een uitkering ontstaat, de vraagsteller daarvoor bij terugvordering wèl aansprakelijk gesteld worden. Verder loopt de vraagsteller het risico dat een schuldeiser op het adres van vraagsteller beslag op roerende zaken laat leggen. Zie de diverse antwoorden op soortgelijke vragen elders op de site voor de vervelende gevolgen daarvan.

Comments are closed.