I.v.m.verjaring na een half jaar hoe moet ik handelen als ik de vordering niet kan innen via een deurwaarder?

Executeur is veroordeeld tot een dwangsom van 100,- euro per dag met geen maxium. Nu blijkt dat ik via een deurwaarder niet op zijn prive eigendommen beslag kan laten leggen. Ook is er bijna geen liquide middelen voorhanden uit de nalatenschap welke de executeur onder zijn beheer heeft De rechter heeft dit instrument mij in handen gegeven om de executeur te dwingen vragen van mij te beantwoorden. Vraag 1 Waar kan ik beslag op laten leggen? Vraag 2 I.v.m.verjaring na een half jaar hoe moet ik handelen als ik de vordering niet kan innen via een deurwaarder?
Vraag is op welke wijze de executeur testamentair veroordeeld is. Als dat in die hoedanigheid is, dan kan inderdaad niet op het prive vermogen van de betrokkene beslag gelegd worden, maar dient dat gelegd te worden op vermogensbestanddelen van de nalatenschap.

Als de betrokkene echter wel prive is veroordeeld dan is het wel mogelijk. Gezien uw bericht gaan wij echter uit van de situatie als vermeld in de vorige alinea.

De verjaring kan door de gerechtsdeurwaarder gestuit worden door binnen het half jaar een aanzegging aan de betrokkene te betekenen waarbij nakoming gevorderd wordt; dan geldt vanaf dat moment weer een termijn van zes maanden.

Als de vordering eenmaal verjaard is, kan deze niet meer geind worden.

Comments are closed.