Kan de deurwaarder beslag leggen op een zeilschip?

Kan een deurwaarder zo maar beslag leggen op een zeilschip? Het boot is op afbetaling gekocht in Duitsland.ik heb de volledige in slechte staat zijnde boot voor Euro 36.978,– gerenoveerd.Ik was niet opgeroepen voor de zitting ook niet eens op de hoogte gestellt van een beslag op dit ship. Toen ik na 3 maanden terugkwam van mijn werk als internationaal chauffeur en ik naar de boot wilde gaan, was het verdwenen uit de haven in Groningen. De havenmeester kon aan mij alleen vertellen dat er beslag op dit boot gelegd was en inmiddels aan de Duitse eigenaar al teruggegeven was.

Ik vraag mij nu af of de deurwaarder juist heeft gehandeld en de Justitie. 2e vraag is: Kan een buitenlander zo maar een procedure starten in Nederland?

Sindsdien ben ik op zoek naar de boot om alsnog een officieel beslag op deze boot te leggen, want ik heb in deze boot fors geinvesteerd.

 

Als betrokkene bij deze procedure kan de vraagsteller alle exploten opvragen bij de gerechtsdeurwaarder. Deze heeft de betreffende stukken indertijd op het woonadres van de vraagsteller, althans dat wat volgens de gemeentelijke basisadministratie -GBA- het adres van de vraagsteller was (bij wijziging van gegevens is het aan de betrokkene om die wijzigingen bij de gemeente kenbaar te maken), betekend, zodat er van uitgegaan mag worden dat de deurwaarder in kwestie die stukken op het woonadres van betrokkene, of bij gebreke daarvan, op de volgens de wet voorgeschreven wijze, heeft achtergelaten.

De gerechtsdeurwaarder kan eventueel, tegen betaling van een gering bedrag, expedities van zijn/haar exploten en processen-verbaal afgeven.

Een buitenlandse partij kan net zoals een binnenlandse een procedure opstarten op de wijze zoals door de Nederlandse Wet voorgeschreven. Zodra die partij over een vonnis of verlof beschikt, kan beslag op een schip een reële optie zijn.

Uit de door de vraagsteller voorgelegde casus zou het mogelijk kunnen zijn om diverse soorten beslag te onderscheiden op basis waarvan de verdere beantwoording aanzienlijk kan variëren. Het is echter niet de bedoeling van deze website om specifiek juridisch advies te geven, maar om voor uitleg over het vak van gerechtsdeurwaarder en daaraan gerelateerde onderwerpen zorg te dragen. Om die reden luidt het advies om bij de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) de stukken of expedities daarvan op te vragen en juridische bijstand van een advocaat, een rechtsbijstandverzekeraar dan wel het juridisch loket in te roepen.


Comments are closed.