Kan een deurwaarder beslag leggen op pensioen of levensverzekering?

Op grond van art. 475 Rv kan op periodieke pensioenuitkeringen beslag worden gelegd en op grond van art. 479l Rv kan beslag worden gelegd op een levensverzekering.

Comments are closed.