Kan er twee keer beslag gelegd worden op mijn spullen?

Op mijn inboedel ligt beslag door een gerechtsdeurwaarder, op mijn inkomsten ligt beslag door de fiscus. Ik heb inmiddels een betalingsregeling getroffen met de deurwaarder. Een andere (gerechts)deurwaarder wil nu nogmaals beslag leggen. Bij mijn weten dient hij zich echter te melden bij de deurwaarder die reeds beslag heeft gelegd en kan er niet nogmaals beslag worden gelegd. Hoe zit dit nu?

Daarnaast ga ik binnenkort verhuizen. Een deel van het beslag ligt op goederen die niet meer te gebruiken zijn, zoals bijv. kasten die uit elkaar vallen als je er met een schroevedraaier naar wijst en spullen die overbodig zijn. Hoe dien ik hiermee om te gaan? Ik weet dat bij verkoop van enig goed waar beslag op ligt het geld naar de deurwaarder moet worden overgemaakt. Maar wat met spullen die niet meer verkocht kunnen worden?

Het is wel degelijk mogelijk om cumulatief beslag te leggen. Dat houdt in dat meerdere schuldeisers op dezelfde zaken beslag kunnen laten leggen. (Dit was onder oude wetgeving tot ver in de vorige eeuw overigens niet mogelijk)

De deurwaarder die het eerste executoriale beslag heeft gelegd, heeft de tenuitvoerlegging op die zaken in beheer. De andere deurwaarders dienen de vorderingen van de schuldeisers op wiens verzoek zij beslag hebben gelegd, bij die deurwaarder in. Dat is ook de reden waarom de gerechtsdeurwaarder de betrokkene bij het leggen van beslag zal vragen of er al eerder beslag is gelegd.

Het is een schuldenaar niet toegestaan om op welke wijze dan ook goederen aan een beslag te onttrekken. Dat is conform art. 198 Sr. namelijk een misdrijf strafbaar met een geldboete van de 4e categorie of een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar. Het onbeheerd achterlaten van beslagen zaken zou potentieel als zodanig kunnen worden gekwalificeerd. Het is dan ook aan te bevelen om in voorkomende gevallen met de gerechtsdeurwaarder hierover in overleg te treden en afspraken schriftelijk vast te leggen.


Comments are closed.