Kan gerechtsdeurwaarder beslag leggen op mijn spullen voor schuld van inwonende dochter?

Mijn dochter, geboren in 1976, is door omstandigheden 4 jaar geleden weer bij mij komen wonen. Hier is ook haar zoontje geboren en zij ontvangt een bijstandsuitkering. Zij heeft in die tijd veel problemen veroorzaakt, en schulden gemaakt. Er wordt van haar uitkering al het een en ander ingehouden maar nu is er een nog groter probleem. Zij had van de rechter een boete gekregen die zij uiteraard niet kon betalen. Zij heeft toen met de officier van Justitie een betalingsregeling getroffen die zij echter niet is nagekomen. Ik wist daar echter helemaal niets van af. Nu stond gisteren een gerechtsdeurwaarder aan de deur en die was voornemens om beslag te leggen. Ik heb hem verteld dat mijn dochter helemaal niets bezit behalve een bed, kleding voor haar en haar zoon en wat speelgoed van haar zoon. Kan de gerechtsdeurwaarder nu ook beslag leggen op mijn spullen waar ik ruim 35 jaar voor heb moeten werken of moet hij mijn spulletjes laten staan??

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om beslag te leggen op zaken die aan de schuldenaar toebehoren. Het is dus niet mogelijk om beslag te leggen op zaken van derden, zoals de vraagsteller.

Het vervelende hierbij is echter wel dat volgens de wet een houder van een zaak geacht wordt de eigenaar te zijn. Aangezien de schuldenaar in dit geval in hetzelfde huis woont als de vraagsteller, zal het de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk zijn welke zaken van wie zijn. Hij zou dan beslag kunnen leggen op alle zaken en het aan de schuldenaar en de vraagsteller overlaten om in een kortgeding procedure voor de voorzieningenrechter te laten bewijzen dat de zaken niet aan de schuldenaar toebehoren.

De gerechtsdeurwaarder zou zijn beslag kunnen beperken indien de vraagsteller kan aantonen dat zijn zaken inderdaad van hem zijn, bijvoorbeeld door overlegging van de huurovereenkomst van de woning en de op zijn naam gestelde aankoopbonnen of huur/leaseovereenkomsten van de roerende zaken. Let wel: de gerechtsdeurwaarder hoeft dat niet te doen, hij kan zich ook formeel opstellen en de betrokkenen de in de vorige alinea vermelde procedure laten bewandelen.

Het is dus belangrijk om aankoopbonnen op de juiste naam te laten stellen en die te bewaren. Ook bij huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten is het belangrijk om de lijst met roerende zaken voldoende specifiek te maken (Dus niet: een bankstel, maar: een twee- en een driezitsbank, leder, kleur zwart, met 5 dito kussens. Hetzelfde geldt voor het duidelijk weergeven van merk- en typeaanduidingen.) en bij aankoop van nieuwe zaken opnieuw te laten vastleggen bij de notaris.

Comments are closed.