Kan ingeval van een beslaglegging, ook op de nog niet verdeelde erfgoederen beslag gelegd worden?

De vader van mijn zoon en dochter(beide volwassen) is overleden, mijn zoon woonde samen met zijn vader en woont nog op het adres van zijn vader.
Beide kinderen zijn erfgenaam maar de goederen zijn nog niet verdeeld, nu heeft mijn zoon nog een aantal schulden te voldoen.
Kan ingeval van een beslaglegging, ook op de nog niet verdeelde erfgoederen beslag gelegd worden?

Ja. Het onverdeelde erfdeel maakt immers deel uit van het vermogen van de zoon van de vraagsteller/ster en om die reden kan er beslag gelegd worden op nog onverdeelde goederen.

Comments are closed.