Kan men beslag leggen op de bankrekeningen van mijn meerderjarige zonen?

Een deurwaarder mag GEEN beslag leggen op rekeningen van kinderen voor een schuld van de ouders omdat het vermogen van het kind los staat van het vermogen van de ouders. Iemand vermogen is kort gezegd: alles wat iemand heeft en je op geld kan waarderen. Het wordt anders als de ouders in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig kind zijn veroordeeld. In dat geval mag geen beslag gelegd worden op het vermogen van de ouders, maar wèl op het vermogen van het kind. De ouders ontvangen dan in hun hoedanigheid de stukken van de gerechtsdeurwaarder. Als het kind meerderjarig wordt, zal de deurwaarder zich rechtstreeks tot het kind richten.

Comments are closed.