Kan men na een beslag op goederen overgaan tot loonbeslag voor dezelfde kosten?

Kan men na een beslag op goederen overgaan tot loonbeslag voor dezelfde kosten? Na het beslag op goederen is er verzet aangetekend door de tegenpartij tegen deze inbeslagname,kan dan overgegaan worden tot loonbeslag onmiddellijk? Het gaat hier om onderhoudsbijdrage die niet betaald zijn.

Loon is een vordering en dus een goed. Een executiegeschil (verzet is in ieder geval niet de goede term) schorst de executie niet. Zonder nadere informatie is de vraag niet te beantwoorden, maar gezien het executiegeschil, kan de vraagsteller/ster die ook beter bij diens advocaat neerleggen.

Comments are closed.