Kan mijn partner de beslagen die onterrecht op haar inkomen zijn uitgevoerd alsnog terug vorderen van de deurwaarder?

Bij ons zijn er diverse maanden een beslag geweest op het inkomen van mijn partner. Ik als persoon was verantwoordelijk voor de schulden. Na vele maanden heb ik de huwelijkse voorwaarden bekeken en zijn wij wat blijkt financieel onafhankelijk van elkaar.

Mijn vraag is kan mijn partner de bedragen die op haar inkomen alsnog terug vorderen van de deurwaarder ?

Als de vraagsteller/ster en diens echtgeno(o)t(e) niet beiden zijn veroordeeld, en buiten elke gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dan is het de gerechtsdeurwaarder, in tegenstelling tot de situatie zonder huwelijkse voorwaarden, niet bevoegd om beslag te leggen.

Het betaamt een goed gerechtsdeurwaarder om, voorafgaand aan het leggen van een dergelijk beslag op het inkomen van de gehuwde partner, eerst informatie aan te vragen bij het huwelijks goederenregister bij de rechtbank in het arrondissement van de plaats waar de huwelijkspartners zijn getrouwd. Die informatie is overigens openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Als de situatie dus inderdaad zo is als de vraagsteller/ster heeft beschreven en er is GEEN veroordeling van de partner, is het beslag onterecht gelegd en dienen de gelden, met de wettelijke rente daarover onmiddellijk aan de partner terugbetaald te worden. In de optiek van de gerechtdeurwaarder die deze vraag beantwoordde dienen de beslagkosten ook voor rekening van de beslagleggende deurwaarder te blijven en kunnen die niet aan de schuldenaar in rekening worden gebracht, nu behoorlijk onderzoek het beslag had kunnen voorkomen.

Comments are closed.