Mag de deurwaarder mijn eindafrekening claimen na opschorting van het beslag?

Een deurwaarder heeft beslaggelegd op mijn loon echter is dit beslag door hem opgeschort en hier heb ik ook een schriftelijke bevestiging van, helaas gaan mijn werkgever en ik uit elkaar en na veel vijfen en zessen zijn we tot een overeenstemming gekomen en krijg ik een kleine vergoeding mee. Nu is dit de deurwaarder te ore gekomen cq mijn werkgever heeft naar hem gebeld en vervolgens heb ik een brief gekregen waarin hun mij mededelen dat zij alle vergoeding willen hebben en dit ook mijn werkgever hebben aangeschreven dat hij dit naar hun moet overmaken. Als ik mij goed heb laten informeren is het zo dat als ik mijn verplichtingen nakom en het beslag is opgeschort dat de deurwaarder dit niet mag doen. Tot dusver heb ik van zowel 3 andere deurwaarders en het overkoepelde orgaan KbvG ook antwoordt dat opschorting een opschorting is en dat evetuele vergoedingen die kunnen vrij komen bij het beeindigen van een dienstbetrekking niet relevant is, dit wordt trouwens ook door de kamer van gerechtsdeurwaarders gezegd. Graag verneem ik op zeer korte termijn wat ik cq wat mijn advocaat hier tegen kan doen.

Het standpunt van de vraagsteller komt niet onjuist over. Aan de opschorting zullen voorwaarden gesteld zijn. Juridisch gezien is er sprake van een overeenkomst. Zo lang aan de voorwaarden wordt voldaan is er geen reden voor de deurwaarder om van de overeenkomst af te wijken. Mocht er echter een voorbehoud voor bijzondere vergoedingen gemaakt zijn, dan heeft de gerechtsdeurwaarder wel een punt.

Geadviseerd wordt om de advocaat met de gerechtsdeurwaarder in contact te laten treden om tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is er de mogelijkheid om op grond van art. 438 lid 2 Rv de zaak in kort geding aan de Voorzieningenrechter voor te leggen.


Comments are closed.