Mijn in beslag genomen spullen (bijvoorbeeld huisraad) worden verkocht in een executieverkoop, hoe gaat dit in zijn werk?

Na het beslag begint een termijn van vier weken te lopen. Na vier weken mogen de in beslag genomen zaken door de deurwaarder verkocht worden. Voor de verkoop zal de deurwaarder nog een verkoopbiljet op de plaats van verkoop en bij het gemeentehuis aanplakken. Als u dat biljet zonder toestemming van de deurwaarder verwijdert, handelt u strafbaar en loopt u het risico strafrechtelijk vervolgd te worden. Daarnaast zal er nog een advertentie geplaatst worden in in ieder geval een plaatselijk dagblad, waarin de verkoop wordt aangekondigd. Op de dag van de verkoop zal de deurwaarder doorgaans de gegadigden de tijd geven om de in beslag genomen spullen te bezichtigen. Daarna zal hij de veilingvoorwaarden bekend maken. Vervolgens zal hij met de verkoop beginnen. De verkoop wordt doorgaans bij opbod gedaan. Er is geen “opgeld”. Het is ook mogelijk dat de deurwaarder verkoop inricht door eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning te veilen. Met zaken gekocht op een veiling die niet aan de verwachtingen voldoen of gebreken hebben, blijft u zitten. U kunt daar niet bij de deurwaarder over klagen. (art. 7:19 BW)

Comments are closed.