moet een werkgever de deurwaarder faciliteren in het beslagleggen op de auto of mag de werkgever dit weigeren?

Mag een deurwaarder bij de werkgever langskomen en beslag leggen op een auto van een werknemer (de werknemer was aanwezig)? Met andere woorden moet een werkgever de deurwaarder faciliteren in het beslagleggen op de auto of mag de werkgever dit weigeren?

Art. 444 lid 1 Rv stelt: “De deurwaarder heeft ter inbeslagneming toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.”. Daarmee wordt wel gedoeld om elke plaats van de schuldenaar; hij kan niet zonder meer tegen de wil van een derde-partij geforceerd beslag leggen. Bij de schuldenaar/debiteur kan dat wel, met bijstand van de burgemeester of een ambtenaar van politie die tevens hulpofficier van justitie is (444 lid 2 Rv). In dat soort gevallen zal de deurwaarder ook een slotenmaker inschakelen om zo nodig het slot te forceren. Daar komen aanzienlijke kosten bij die op de schuldenaar worden verhaald. Medewerking aan de beslaglegging is daarom aan te raden.

Om beslag te kunnen leggen, heeft de gerechtsdeurwaarder zichtcontact met het beslagobject nodig. Met andere woorden: hij moet de auto kunnen zien. Dat kan hij doorgaans ook op de openbare weg en als de deurwaarder vrijelijk net als ieder ander het terrein van de werkgever op kan rijden, dan heeft die deurwaarder correct beslag gelegd. De deurwaarder had ook kunnen wachten totdat de schuldenaar klaar was met werken en dan buiten het terrein van de werkgever beslag kunnen leggen. Het komt voor dat dat voor de schuldenaar opvallender was geweest dan de weg die de deurwaarder nu bewandeld heeft. De vraagsteller wordt geadviseerd zo snel mogelijk contact met de gerechtsdeurwaarder op te nemen om de zaak op te lossen.

Comments are closed.