Naar wie gaan de opbrengsten van een executieverkoop?

Van de verkoopopbrengst worden eerst de kosten van de executie voldaan. Het overige wordt in mindering gebracht op de schuld. Als er geld over is, wordt dat aan de schuldenaar (degene ten laste van wie er is verkocht) teruggegeven, tenzij op dat gedeelte door een andere schuldeiser beslag is gelegd. Er wordt in ieder geval nooit meer verkocht dan nodig is om de schuld te voldoen.

Comments are closed.