Naast bestaand beslag nu ook beslag vanuit de belastingdienst, wat kan ik verwachten?

Bij mij is recent beslag gelegd in verband met een huurzaak (bedrijfspand). Er is door mijn advocaat al ruim voor de beslaglegging een regeling aangeboden maar men gaat daarmee niet akkoord en blijft steeds aanvullende informatie vragen. Ik betwijfel of men de verkoop van mijn inboedel zal doorzetten maar zal als dat het geval is vrienden vragen de spullen vooraf op te kopen (op advies van de deurwaarder).
Nu wordt volgende week ook beslag gelegd door de fiscus in verband met een belastingschuld. de afspraak is echter dat het beslag niet zal worden geexecuteerd in afwachting van mijn beroepsprocedure bij de rechtbank.
Wat kan ik nu verwachten?

Een schuldeiser hoeft niet akkoord te gaan met betaling in termijnen. Dat is uitdrukkelijk geregeld in art. 6:29 BW. Als de gerechtsdeurwaarder afspraken voor een schuldeiser heeft gemaakt, beperkt dat andere schuldeisers niet en het kan hen ook niet binden.

De belastingdienst heeft een preferente vordering, wat inhoudt dat deze uit een verkoopopbrengst als eerste betaald wordt. De belastingdeurwaarder kan cumulatief (opeenvolgend) beslag leggen (art. 457 lid 1 Rv). Als de eerst beslagleggende deurwaarder (art. 458 Rv), in dit geval: de gerechtsdeurwaarder, vervolgens niet binnen vier weken na het beslag tot verkoop overgaat, kan de cumulatieve beslaglegger de verkoop overnemen (art. 459 Rv).

Comments are closed.