Te laat geïnformeerd over beslag?

Op 25 Januari j.l. heeft een deurwaarder beslag gelegt op mijn bankrekening. Nu hoorde ik van de bank dat de deurwaarder wettelijk 14 dagen de tijd had op mij hiervan op de hoogte te stellen, echter heeft hij dit op 10-02-2010 pas gedaan, dus dat is langer dan 14 dagen. Want kan ik hier eventueel tegen doen?

De deurwaarder dient volgens art. 475i Rv binnen acht dagen na het leggen van het beslag, dat beslag aan u te betekenen. Blijft hij daarmee in gebreke, dan kan de Voorzieningenrechter het beslag op uw verzoek opheffen. Dat zal doorgaans alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Bovendien bent u mogelijk meer geld kwijt aan de kosten van de door u verplicht in te schakelen advocaat dan dat de opheffing van het beslag u zal opleveren.
Lopende het kortgeding zou de gerechtsdeurwaarder in theorie wederom beslag kunnen leggen en dat beslag tijdig aan u kunnen betekenen. Daarmee zit u in dezelfde situatie als nu. Als de vordering uit krachte waarvan het beslag is gelegd klopt, althans indien er geen verzet of hoger beroep meer mogelijk is, is het wellicht verstandig om het maar bij deze constatering te laten.
Zo niet, dan is het aan te bevelen om een en ander met uw rechtsbijstandverzekeraar of advocaat door te spreken. Uiteraard kunt u de gerechtsdeurwaarder hier zelf ook op aanspreken, door een klachtenbrief naar hem of haar te sturen.

Als u door het laten verlopen van de termijn door de gerechtsdeurwaarder aantoonbare en reele schade hebt gelopen, hetgeen zich uitsluitend in zeer bijzondere omstandigheden zal voordoen, kunt u de deurwaarder voor die schade aansprakelijk stellen. Ook in dat geval is het verstandig u in contact te stellen met uw rechtsbijstandverzekeraar of advocaat.

Comments are closed.