Vanaf welk bedrag of schulf wordt er beslag gelegd op een koophuis?

Hier is geen vastgesteld bedrag voor. De wet stelt in art. 435 lid 1 Rv, dat het de schuldeiser vrij staat om op alle voor beslag vatbare goederen beslag te leggen. Het beslag moet echter wel proportioneel zijn. Die proportionaliteit zal van geval tot geval bekeken moeten worden.


Comments are closed.