Wat is de hoogte van de beslagvrije-voet?

Bij een beslag op een vordering die periodiek wordt uitgekeerd, een zogenaamd “derdenbeslag” is een gedeelte van die vordering, vaak het salaris of de uitkering, vrij van beslag. Deze beslagvrije voet is vastgelegd in de wet en onderhevig aan wijziging omdat het is gekoppeld aan de bijstandsnorm (WWB Wet Werk en Bijstand). Bij de berekening van de beslagvrije-voet wordt door de gerechtsdeurwaarder rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar die de deurwaarder bekend zijn.

Doorgaans wordt bij het betekenen van de titel (bijvoorbeeld vonnis, beschikking, arrest of dwangbevel)die ten uitvoer moet worden gelegd, ook een bevel gedaan aan de schuldenaar om diens bronnen van inkomsten en die van zijn of haar partner/echtgeno(o)t(e) op te geven. Als aan dat laatste niet voldaan wordt, mag de beslagvrije voet bijvoorbeeld gehalveerd worden. Ook neveninkomsten verminderen de beslagvrije voet. Daar staat tegenover dat de beslagvrije voet verhoogd dient te worden met een gedeelte van de woninghuur en ziektenkostenpremie. Omdat de persoonlijke omstandigheden hier van belang zijn, kan niet in zijn algemeenheid een specifieke beslagvrije voet gegeven worden. Dat is ook niet het doel van deze website.

Voor het berekenen van de op een persoon van toepassing zijnde beslagvrije voet, biedt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) op www.kbvg.nl wel een handige rekenmodule. Raadpleeg in voorkomende gevallen de gerechtsdeurwaarder die de zaak in behandeling heeft voor de in uw geval van toepassing zijnde beslagvrije voet. Hij of zij is namelijk degene die dit vaststelt.

Comments are closed.