Wat is een executieverkoop?

Een executieverkoop is een openbare verkoop van eerder in beslag genomen goederen op de wijze zoals in de wet bepaald. Een notaris verkoopt onroerende zaken en een deurwaarder roerende zaken zoals uw huisraad.

Comments are closed.