Wat gebeurt er met de spullen die in beslag genomen zijn?

Die worden in beginsel vier weken na beslaglegging in het openbaar verkocht. Het is mogelijk dat de deurwaarder een verkorting van deze termijn aanvraagt. Er zijn ook andere vormen van beslag, bijvoorbeeld het beslag tot verkrijging van afgifte. Zo’n beslag is bedoeld om de eigenaar van de beslagen zaak zijn eigendom weer terug te geven (reposession) . Doorgaans wordt zo’n zaak direct in bewaring gegeven. Zo niet dan zal de deurwaarder de zaak na twee dagen komen ophalen en afgeven aan de eigenaar. Het kan zijn dat de deurwaarder vind dat de zaken veiliger zijn als ze in bewaring worden gegeven; het kan ook zijn dat de rechter dat bepaald heeft. In dat geval zal de deurwaarder de zaken in bewaring geven aan een gerechtelijk bewaarder, voordat hij tot verkoop overgaat.

Comments are closed.