Wat moet ik doen om mijn spullen buiten beschouwing te houden

Vernomen heb ik dat binnen drie weken executoriaal beslag wordt gelegd op oa roerende zaken van mijn vader. Maar in deze woning bevinden zich ook nog goederen en zaken van mij, kind van vader en van rekwirante(moeder). Het huis zal leeg gehaald worden, vermoed ik. En mijn spullen worden dan onterecht ook in beslag genomen. Ik sta niet op het proces-verbaal dus het zou onrechtsgeldig zijn om mijn spullen in beslag te nemen. Deze spullen verplaatsen en opslaan kosten tijd (dus niet gemaaktearbeidsuren) en geld. Tevens ben ik niet in staat om dit zelf uit te (laten) voeren. En bovendien zou ik helemaal niet gedupeerd mogenworden.

Wat moet ik doen om mijn spullen buiten beschouwing te houden. Of wat zou de gerechtsdeurwaarder moeten doen om te voorkomen dat mijn spullen niet in beslag worden genomen. En mocht ik toch zelf verantwoordelijk zijn voor het in veiligheid stellen van deze spullen, kan ik dan de kosten achterhalen op de rekwirante? Moet ik deze informatie ook naar de gerechtsdeurwaarder sturen?

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om beslag te leggen op zaken die aan de schuldenaar toebehoren. Het is dus niet mogelijk om beslag te leggen op zaken van derden, zoals de vraagsteller.

Het vervelende hierbij is echter wel dat volgens de wet een houder van een zaak geacht wordt de eigenaar te zijn.

Aangezien de eigenaar van de goederen in dit geval niet in de woning verblijft waar de goederen zijn opgeslagen, zal het voor de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk zijn welke zaken van wie zijn. Hij zou dan beslag kunnen leggen op alle zaken en het aan de schuldenaar en de vraagsteller overlaten om in een kortgeding procedure voor de voorzieningenrechter te laten bewijzen dat de zaken niet aan de schuldenaar toebehoren.

De gerechtsdeurwaarder zou zijn beslag kunnen beperken indien de vraagsteller kan aantonen dat zijn zaken inderdaad van hem zijn, bijvoorbeeld door overlegging van de op zijn naam gestelde aankoopbonnen of huur/leaseovereenkomsten van de roerende zaken. Let wel: de gerechtsdeurwaarder hoeft dat niet te doen, hij kan zich ook formeel opstellen en de betrokkenen de in de vorige alinea vermelde procedure laten bewandelen.

Het is dus belangrijk om aankoopbonnen op de juiste naam te laten stellen en die te bewaren. Ook bij huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten is het belangrijk om de lijst met roerende zaken voldoende specifiek te maken (Dus niet: een bankstel, maar: een twee- en een driezitsbank, leder, kleur zwart, met 5 dito kussens. Hetzelfde geldt voor het duidelijk weergeven van merk- en typeaanduidingen.) en bij aankoop van nieuwe zaken opnieuw te laten vastleggen bij de notaris.

Kosten die u moet maken voor het verplaatsen van de goederen kunt u naar alle waarschijnlijkheid niet verhalen gezien u zult moeten aantonen dat deze goederen uw eigendom zijn.

Indien er reeds een beslag is gelegd op de goederen, en u deze onttrekt aan het beslag dan pleegt u een overtreding en bent u strafbaar.

Comments are closed.