Welke prive eigendommen, goederen mogen in beslag genomen worden, ook mijn gordijnen?

ALLE goederen die aan degene tegen wie een executoriale titel is uitgevaardigd of is gewezen, kunnen in beginsel in beslag worden genomen.

Enkele roerende zaken zijn daarvan uitgesloten zoals het bed en benodigd beddengoed, de kleding die de schuldenaar aan heeft, voeding en drinken voor het gezin voor een maand en gereedschap benodigd voor de uitoefening van een ambachtelijk beroep als bijvoorbeeld gereedschap van een timmerman.

De gordijnen mogen dus inderdaad in beslag genomen en huisdieren bijvoorbeeld ook.


Comments are closed.