In beslag genomen spullen niet terug gekregen.

in 2005 zijn er diverse goederen in beslag genomen en opgeslagen bij een veilinghuis. In 2009 was de volledige schuld voldaan en heb ik gevraagd wanneer ik de goederen terug kon krijgen.

De deurwaarder beweert nu dat de goederen reeds aan mij zijn teruggegeven, maar ik heb echt niets in ontvangst genomen. Welke verplichting heeft een deurwaarden en/of gerechtelijk bewaarder t.a.v. administratie e.d.? Zij komen nu met een verklaring opgemaakt dec 2010 waarin een werknemer van het veilinghuis ervoor tekent dat ik mijn goederen in jan 2006 reeds heb ontvangen.

Kan dit zonder dat ik ervoor heb getekent? en moeten zij geen administratie bijhouden en zich ervan verwittigen dat ze uitreiken aan de werkelijk belanghebbende?

Zit hier behoorlijk mee in de maag, de goederen vertegenwoordigen een behoorlijke waarde.

 

Bij een executoriaal beslag is de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk voor een behoorlijke bewaarder. Deze zal zorgvuldig geselecteerd moeten worden. In het geval van een conservatoir, of bewarend, beslag, wordt de bewaarder door de Voorzieningenrechter aangewezen, vaak op voordracht van de verzoekende partij.De bewaarder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van de onder zijn beheer staande zaken. De bewaarder dient zich ervan te vergewissen dat zaken aan de juiste persoon worden afgegeven en dient daarvan rekenschap te geven. Alleen een verklaring van een medewerker hoeft daartoe niet perse voldoende te zijn. De vraagsteller wordt geadviseerd zich te voorzien van rechtskundige hulp van een advocaat, rechtsbijstandverzekeraar of het juridisch loket.


Comments are closed.