Client krijgt nieuwe sleutels niet na binnentreding mag dat?

Ik heb voor een client van mij contact gehad met een deurwaarderskantoor. zij hebben bericht dat zij bij mijn client beslag gaan leggen op de inboedel, tot zover geen onduidelijkheden. het deurwaarderskantoor meldde mij dat zij van plan zijn om met een sleutelsmid het pand te betreden en nieuwe sloten op de deur te zetten en op mijn vraag hoe mijn client in het bezit kon komen van deze sleutels was het antwoord dat mijn client eerst het openstaande bedrag of een groot gedeelte hiervan zou moeten betalen alvorens hij zijn huissleutels terug krijgt. het probleem is dat mijn client voorlopig niet in staat is om een betaling te doen.
ik heb niet eerder gehoord dat er op deze manier gewerkt wordt en vraag mij nu af of dit mag?

Een dergelijk handelen (het niet afgeven van de sleutels) is tuchtrechtelijk laakbaar. De Wet voorziet niet in een dergelijke actie. Het betreden van de woning is noodzakelijk voor het leggen van beslag en als de schuldenaar de toegang weigert aan de gerechtsdeurwaarder, is deze bevoegd om zich, in bijzijn van burgemeester of een ambtenaar van politie die tevens Hulp-Officier van Justitie is (art. 444 Rv) de toegang tot de woning te verschaffen. Inschakeling van een slotenmaker en doorbelasting van diens kosten aan de schuldenaar is een correcte manier van handelen.

Het achterhouden van de sleutel dient echter geen redelijk doel en zorgt er alleen voor dat de schuldenaar persoonlijk wordt getroffen. Dat betaamt een goed gerechtsdeurwaarder niet.

Het achterlaten van een notitie dat de sleutels tijdens kantooruren onder overlegging van een legitimatiebewijs en bijvoorbeeld huurovereenkomst of uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) bij de gerechtsdeurwaarder kan worden opgehaald is een juiste handelswijze.

Geadviseerd wordt dit aan de deurwaarder te communiceren en daarbij tevens een afspraak te maken voor de beslaglegging, waaraan de cliënt van de vraagsteller dan volledige medewerking zal verlenen, zodat het forceren van het slot niet noodzakelijk is. Dit bespaart de cliënt van de vraagsteller ook behoorlijke kosten. Stelt de deurwaarder de sleutels niet op eerste verzoek ter beschikking (zie vorige alinea), is de gang naar de tuchtrechter (zie www.kbvg.nl/index.php?id=145) de aanbevolen weg.

Comments are closed.