Indien een deurwaarder desgevraagd zich niet legitimeerd en derhalve door mij wordt verzocht voor zover nodig gevorderd mijn erf te verlaten en hij doet dit niet, is dit dan hijsvredebreuk in de zin van de wet?

De gerechtsdeurwaarder is in gevolge de gerechtsdeurwaarderswet verplicht zichzelf te legitimeren en indien u dit verzoekt met de door het ministerie van justitie uitgegeven legitimatiebewijs. Dit legitimatiebewijs is grijskleurig ter grootte van een bankpas. voorop staat een foto van de betreffende gerechtsdeurwaarder evenals naam, functie, vestigingsplaats en geldigheidsdatum. Op de achterkant staat een volgnummer met handteking van de gerechtsdeurwaarder. LETWEL, de deurwaarder hoeft u dit alleen te tonen, niet uit handen te geven. Daarnaast heeft de deurwaarder alleen de mogelijkheid om uw erf danwel woning te betreden tegen uw wil in, als hij vergezeld is van een ambtenaar van politie die tevens hulpofficier van justitie is danwel in bijzijn van de burgemeester. Indien dit niet het geval is dan kan er sprake zijn van huisvredebreuk, dit is echter ter beoordeling van de politie/justitie.

Comments are closed.