Mag ik al incassomedewerker buitendienst een woning betreden?

Ik ben werkzaam in de nutssector als medewerker incasso buitendienst.
In die hoedanigheid sluit ik klanten af die na een langdurige voorprocedure niet betalen.
Nu willen we gaan binnentreden in woningen welke niet op de geeigende manier afsluitbaar zijn, om de aan ons toebehorende installatie verwijderen.
In principe betekend dit in de praktijk afsluiten van het geleverde product.
Moet er altijd een deurwaarder aanwezig zijn bij binnentreden? Met andere woorden, Stel dat we zelf het gerechtelijk besluit aanvragen bij de rechter,op basis van gedegen dossier opbouw.
Na uitspraak en toestemming van de rechter de klant aanschrijven van het voorgenomen besluit, een hulp officier van justitie inschakelen,en een slotenmaker voorhanden hebben.
Mag je dan met het besluit, en in aanwezigheid van de zojuist genoemde personen de woning betreden?

Het is de rechter toegestaan om een schuldeiser te machtigen zelf uit te voeren wat de schuldenaar nalaat (art. 3:299 BW). Vaak stuit zo’n vordering in de ten uitvoerlegging af omdat het de schuldeiser, in tegenstelling tot politie en (gerechts)deurwaarder, is toegestaan om tegen de wil van de bewoner de woning te betreden.

Om die reden wordt afgifte van de meter gevorderd, op basis waarvan de gerechtsdeurwaarder op grond van 492 lid 3 juncto 444 Rv bevoegd is de woning met of zonder toestemming of aanwezigheid van de bewoner te betreden en de meter te doen afgeven. De afgifte van de meter is logisch, omdat die ook door de energieleverancier is geplaatst.

Bijkomend voordeel van de inzet van de gerechtsdeurwaarder, is dat deze onafhankelijk van de partijen is en op die manier zowel de belangen van de schuldeiser als die van de schuldenaar in acht zal nemen. De burgemeester, die zich door een ambtenaar van politie, tevens hulp-officier van Justitie kan laten vertegenwoordigen, is immers uitsluitend aanwezig in het kader van de openbare orde.

Comments are closed.