Deurwaarders aan de deur voor vorige bewonders, hoe stop ik dit?

De vraagsteller kan de gemeente verzoeken om een adresonderzoek in te stellen naar de verblijfplaats van de vorige bewoners. Het kan helpen om daarbij ook een uittreksel uit het kadaster te overleggen. De gemeente zal dan enkele brieven naar . . . → Lees Meer: Deurwaarders aan de deur voor vorige bewonders, hoe stop ik dit?

Verkeerde persoon aangeschreven door deurwaarder, wat zijn mijn rechten?

Onlangs ontving ik een brief van een deurwaarder.Deze was gericht aan mij. Vol verbazing open ik de brief en zie dat er, ondanks herhaalde herinneringen, iets niet betaald was. Ik het nummer gebeld wat in de brief van deurwaarder . . . → Lees Meer: Verkeerde persoon aangeschreven door deurwaarder, wat zijn mijn rechten?

Mag een incassobureau of deurwaarder gegevens van clienten doorgeven aan derden?

Mag een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarderskantoor gegevens van hun clienten (dus van mij – als ik schuld zou hebben bij dat incassobureau en gerechtsdeurwaarderskantoor) zomaar aan andere bedrijven door geven? Bedrijven zoals een woningstichting of cooperatie?

Nee, de Wet Bescherming . . . → Lees Meer: Mag een incassobureau of deurwaarder gegevens van clienten doorgeven aan derden?

Factuur naar verkeerd adres ivm verhuizing moet ik betalen?

Ik heb na een half jaar via mail een bericht gekregen dat er nog een rekening openstaat bij de tandarts waar ik geen weet van heb nu heb ik de desbetreffende instantie gebeld en nu blijkt dat men de . . . → Lees Meer: Factuur naar verkeerd adres ivm verhuizing moet ik betalen?

Aan welke vereisten moet de deurwaarder voldoen bij jincasseren van alimentatie?

Mijn ex-vrouw heeft een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om betaling van vermeend achterstallige alimentatie te vorderen. Mijn vraag is aan welke vereisten de deurwaarder dient te voldoen met betrekking tot: Navraag aan mij over al dan niet betaling van die alimentatie . . . → Lees Meer: Aan welke vereisten moet de deurwaarder voldoen bij jincasseren van alimentatie?

Dossier gesloten deurwaarder heeft niet goed gehandeld wat is hier aan te doen?

Situatie; op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Mijn partner heeft door mij een loonbeslag gehad ik heb de deurwaarder aangeschreven dat hij niet volgens de regels het loonbeslag heeft uitgevoerd. Als reactie krijg ik terug dat het dossier is afgesloten en dat . . . → Lees Meer: Dossier gesloten deurwaarder heeft niet goed gehandeld wat is hier aan te doen?

Ingeschreven ouder met schulden kunnen wij opdraaien voor de schulden?

Mijn ouders zouden graag verhuizen naar een land overzee waar hun dochter woont. Doordat ze medische problemen heeft wilt ze graag haar adres bij ons zetten voor zo in orde te blijven met ziekenfonds en pensioen. Nu is mijn . . . → Lees Meer: Ingeschreven ouder met schulden kunnen wij opdraaien voor de schulden?

Geld naar verkeerde rekening overgemaakt, kan ik met de deurwaarder het geld terug krijgen?

Ik heb een bedrag naar een fout rekeningnummer overgemaakt Nu de betreffende persoon (na bemiddelen van mijn bank en daarna, toen geen reactie kwam, en ik zijn persoonsgegevens kreeg van de bank, na mijn brief waarin ik nogmaals verzocht . . . → Lees Meer: Geld naar verkeerde rekening overgemaakt, kan ik met de deurwaarder het geld terug krijgen?

Mijn schuldeiser is een zorgverzekeraar, mag deze schuldeiser een vordering, die ze uit handen gegeven hebben aan een deurwaarder, alsnog zelf afboeken met betalingen die gedaan zijn om de lopende premie te betalen?

Als bij het doen van betalingen niet duidelijk door de schuldenaar is aangegeven waar deze voor bedoeld zijn, mag de schuldeiser de betalingen afboeken in eerste instantie op de kosten, vervolgens op de lopende rente, daarna op de reeds . . . → Lees Meer: Mijn schuldeiser is een zorgverzekeraar, mag deze schuldeiser een vordering, die ze uit handen gegeven hebben aan een deurwaarder, alsnog zelf afboeken met betalingen die gedaan zijn om de lopende premie te betalen?

Als je schuld ingelost is en je wil graag een eindafrekening zien mag een deurwaarder dit dan weigeren?

Als je schuld ingelost is en je wil graag een eindafrekening zien mag een deurwaarder dit dan weigeren? De deurwaarder in kwestie heeft namelijk ook niet laten weten dat het inmiddels al bedrag al ingelost was . Per toeval . . . → Lees Meer: Als je schuld ingelost is en je wil graag een eindafrekening zien mag een deurwaarder dit dan weigeren?

Hoe lang duurt over het algemeen de termijn van het uit handen geven van het vonnis voor executie bij de deurwaarder tot het geld ook daadwerkelijk op mijn rekening hebben?

De rechter heeft in oktober vonnis gewezen in mijn voordeel. Hoe lang duurt over het algemeen de termijn van het uit handen geven van het vonnis voor executie bij de deurwaarder tot het geld ook daadwerkelijk op mijn rekening . . . → Lees Meer: Hoe lang duurt over het algemeen de termijn van het uit handen geven van het vonnis voor executie bij de deurwaarder tot het geld ook daadwerkelijk op mijn rekening hebben?

Wat houd een plakking in in deurwaarders termen?

Als er beslag is gelegd op roerende zaken, mogen die na vier weken in het openbaar verkocht worden. Voordat verkocht kan worden dient een advertentie in een dagblad geplaatst te worden en dienen verkoopbiljetten ter plaatse van de verkoop . . . → Lees Meer: Wat houd een plakking in in deurwaarders termen?

Mag de deurwaarder zomaar vragen of iemand bij mij werkt?

Een goede vriend van mij is een aantal jaren geleden gescheiden en moet allimentatie betalen.

Wegens omstandigheden kan hij dit niet, voor alle duidelijkheid hij is een vriend van mij, hij werkt niet voor mijn bedrijf en heeft dit . . . → Lees Meer: Mag de deurwaarder zomaar vragen of iemand bij mij werkt?

Mag de deurwaarder zonder voortraject mijn huis bezoeken?

Kan het zo zijn dat ik zo maar een deurwaarder voor de deur krijg zonder dat er een voortraject aan is vooraf gegaan? Dus geen herinneringsbrief of aanmaning of wat dan ook?

Het gaat om alimentatie. Het blijkt dat . . . → Lees Meer: Mag de deurwaarder zonder voortraject mijn huis bezoeken?

De rechter verlaagt de vordering om hoger beroep tegen te gaan mag dit?

De vordering van de deurwaarder moet eigenlijk hoger zijn dan het bedrag van 1750 euro maar de rechter maakt de vordering lager/minder dan het bedrag van 1750 euro zodat wij niet in hoger beroep kunnen gaan en onze zaak . . . → Lees Meer: De rechter verlaagt de vordering om hoger beroep tegen te gaan mag dit?

Diverse vragen over kosten van de rechtzaak?

De ex van mijn man heeft via de rechtbank het gezag gekregen van hun zoon. De zoon wil zijn naam veranderen en mijn man had daar geen toestemming voor gegeven, vandaar de rechtzaak. Mijn man is daar niet naar . . . → Lees Meer: Diverse vragen over kosten van de rechtzaak?

Waarom heeft de deurwaarder mijn contactgegevens niet gecontroleerd bij het bevolkingsregister?

De KvK heeft middels een deurwaarder beslag laten leggen op mijn bankrekening. Alle voorafgaande correspondentie hierover is gestuurd naar mijn vorige adres waar ik woonde, daar ik aan de KvK had verzuimd mijn adreswijziging door te geven. De deurwaarder . . . → Lees Meer: Waarom heeft de deurwaarder mijn contactgegevens niet gecontroleerd bij het bevolkingsregister?

Waar kan ik zien of degene die mijn zaak behandelt een gerechtsdeurwaarder is, of dat het een administratief medewerker betreft?

Het is aan de gerechtsdeurwaarder of deze de behandeling zelf wenst te verrichten dan wel dat aan een van diens medewerk(st)ers overlaat. De gerechtsdeurwaarder blijft in alle gevallen eindverantwoordelijke.

Standpunt deurwaarder onjuist?

In 2010 is op mijn WWB-uitkering beslag gelegd onder de gemeente. Ik betaal maandelijks de bestuursrechtelijke premie zorgverzekering en op mijn zorgtoeslag ligt beslag. Rekening houdend met mijn woonlasten (verminderd met huurtoeslag en normhuur) en ziektekostenpremie komt mijn beslagvrije . . . → Lees Meer: Standpunt deurwaarder onjuist?

Brieven wel of niet aangetekend?

Mijn tante heeft een gebouw in de stad gehad met daarin 3 appartementen . Voor de bewoners ben je dan verplicht om te betalen aan de gemeente voor parkeergelegenheid . het pand is 5 jaar geleden verkocht . nu . . . → Lees Meer: Brieven wel of niet aangetekend?

Ben ik verplicht om ook het inkomen van mijn vrouw op te geven?

Conform art. 475g Rv is de schuldenaar verplicht om de gerechtsdeurwaarder zijn/haar bronnen van inkomsten, alsmede die van zijn/haar partner op te geven, ter berekening van de beslagvrije voet. Indien die laatste niet wordt opgegeven is de deurwaarder zelfs . . . → Lees Meer: Ben ik verplicht om ook het inkomen van mijn vrouw op te geven?

Wat gebeurd er met beslagen en gelden als de deurwaader uit zijn ambt is gezet?

Wat gebeurd er met het loonbeslag als betreffende deurwaarder  uit zijn ambt is gezet vanwege het plunderen van de derdengeldenrekening? Blijft deze liggen? Wat gebeurt er met het geld dat na deze gebeurtenis toch nog naar betreffende rekening is . . . → Lees Meer: Wat gebeurd er met beslagen en gelden als de deurwaader uit zijn ambt is gezet?

Kan ik een brief laten betekenen door een deurwaarder?

Ik moet een stuitingsbrief sturen naar iemand. Ik wil er zeker van dat deze brief aankomt en wil de brief dus laten betekenen door een deurwaarder. Hoe pak ik dat aan (ga ik gewoon met de brief naar een . . . → Lees Meer: Kan ik een brief laten betekenen door een deurwaarder?

Persoon verhuist naar Ierland wat gebeurt er met zijn schulden?

Als er door een bedrijf hier in Nederland een deurwaarder wordt ingeschakeld terwijl de persoon zelf al een tijd in Ierland woont, hoe werkt dit dan? En als er dan geen eigendommen  of tegoeden zijn in Ierland. Wat gebeurt . . . → Lees Meer: Persoon verhuist naar Ierland wat gebeurt er met zijn schulden?

Hoe snel moet een deurwaarder tussentijds overmaken?

Mijn vraag is hoe snel zijn de deurwaarders verplicht het bedrag over te maken als dit is betaald en wat kan ik hieraan doen als dit niet gebeurd?

Conform artikel 19 lid 7 van de Gerechtsdeurwaarderswet . . . → Lees Meer: Hoe snel moet een deurwaarder tussentijds overmaken?

Moet een deurwaarder rekening houden met andere incassobureaus?

Moet een Deurwaarder bij een betalingsregeling rekening houden dat je ook nog andere incassobureaus moet betalen? En mag je een regeling weigeren als je vind dat ze te veel vragen?

Het is omgekeerd: artikel 6:29 BW bepaalt . . . → Lees Meer: Moet een deurwaarder rekening houden met andere incassobureaus?

Hoe en waar kan ik een klacht indienen over de niet correcte handelswijze van een deurwaarder?

Het is de vraag of het beslag leggen zonder voorafgaande betekening in dit specifieke geval klachtwaardig is. Als het namelijk gaat om een conservatoir, ofwel: bewarend, beslag, geschiedt betekening van de grosse van de beschikking aan de beslagene namelijk . . . → Lees Meer: Hoe en waar kan ik een klacht indienen over de niet correcte handelswijze van een deurwaarder?

Mag een deurwaarder waar ik al 2 betaal afspraken heb lopen, mij nog een keer voor de rechter dagvaarden?

Als er een nieuwe schuld of schuldeiser zich aandient, zal die zaak los van de andere zaken worden behandeld. Het is aan de schuldeiser of deze een regeling accepteert, want de Wet stelt dat een schuldeiser GEEN betaling in . . . → Lees Meer: Mag een deurwaarder waar ik al 2 betaal afspraken heb lopen, mij nog een keer voor de rechter dagvaarden?

Is deze vordering verjaard?

Ca.1995 ben ik als eigenaar van een eenmanszaak een verplichting aangegaan met een bank voor een lening tbv een softwarepakket en een computer. In 1997 ben ik failliet gegaan, er is een curator benoemt en de zaak is na 2 . . . → Lees Meer: Is deze vordering verjaard?

Vader heeft bij mij een postadres kan er nu bij mij een schuld verhaald worden?

Mijn vader heeft mijn adres als postadres aangezien hij voor langere tijd in het buitenland verblijft. Nu krijg ik van een incassokantoor een brief dat ze een deurwaarder op me af gaan sturen ivm een schuld van mijn vader. . . . → Lees Meer: Vader heeft bij mij een postadres kan er nu bij mij een schuld verhaald worden?

Verjaring – Mijn moeder krijgt een brief na 6 jaar over een vordering mag dit?

Tot mijn moeders verbazing heeft ze afgelopen vrijdag een brief gekregen dat ze een bedrag van 87 euro nog moet voldoen die ze in 2005 al had moeten betalen mijn moeder heeft 3 acceptgiro’s gekregen en betaalt (destijds) en daarna . . . → Lees Meer: Verjaring – Mijn moeder krijgt een brief na 6 jaar over een vordering mag dit?

Ik krijg post van het incassoburo voor een onbekend persoon.

Ik krijg sinds enige tijd brieven van een incasso buro van een onbekend persoon die hier zou moeten wonen, echter die woont hier niet kan ik verzekeren dat die ook nooit ingeschreven hier heeft gestaan. Kan de deurwaarder zomaar mijn . . . → Lees Meer: Ik krijg post van het incassoburo voor een onbekend persoon.

Hoeveel rente mag een incassobureau eigenlijk vragen?

De te rekenen rente is afhankelijk van de overeenkomst die tussen partijen geldt. Als er niets is afgesproken geldt in relaties tussen bedrijven en consumenten de wettelijke rente (art. 3:119 BW) en tussen bedrijven onderling de, aanzienlijk hogere, wettelijke . . . → Lees Meer: Hoeveel rente mag een incassobureau eigenlijk vragen?

Bestaat er zoiets als een verjaringstermijn op vorderingen?

Een normale rechtsvordering verjaart na vijf jaar. Als bijvoorbeeld in jaar 4 op dag 365 nog, bijvoorbeeld bij deurwaardersexploot, aanspraak gemaakt wordt op betaling, gaat de termijn opnieuw lopen. Sommige vorderingen hebben een kortere verjaringstermijn (dwangsommen bijvoorbeeld)en vonnissen verjaren . . . → Lees Meer: Bestaat er zoiets als een verjaringstermijn op vorderingen?

Kan ik een deurwaarder inschakelen om mijn alimentatie te krijgen?

Alimentatie-achterstanden tot 6 maanden oud kunnen via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) worden geïncasseerd. Oudere achterstanden kunnen via de gerechtsdeurwaarder worden geïncasseerd.

De deurwaarder zal in ieder geval de originele grosse van de echtscheidingsbeschikking willen hebben en indien . . . → Lees Meer: Kan ik een deurwaarder inschakelen om mijn alimentatie te krijgen?

Dient een advocaat deurwaarder incassokantoor de juistheid van de vordering te onderzoeken?

Dient een advocaat/deurwaarder/incassokantoor de juistheid van de vordering te onderzoeken?

Blijkt bij uitspraak rechter dat er geen bewijs is geleverd ( bij tussenvonnis bewijslevering gevorderd) voor de vordering, kan de advocaat/deurwaarder/incassokantoor aansprakelijk gesteld worden voor de gemaakte kosten?

Eiser . . . → Lees Meer: Dient een advocaat deurwaarder incassokantoor de juistheid van de vordering te onderzoeken?

Geen reactie van deurwaarder op mijn brieven?

Ik zit al enige tijd in een lastig parket door de werkwijze van de gerechtsdeurwaarder. Deze blijft mij maar om de haverklap aanklagen over achterstanden bij mijn zorgverekeraar. De kosten lopen ieder keer hoog op. Ik krijg brieven van . . . → Lees Meer: Geen reactie van deurwaarder op mijn brieven?

Mag een deurwaarder een brief zonder enveloppe achterlater?

Vandaag kreeg ik een belletje van mijn assisent dat er een deurwaarder een brief afgegeven had  voor mij. Ik was die dag vrij. Het betrof een brief ZONDER envaloppe er om heen, dus iedereen kan lezen wat er instaat. Dit vind . . . → Lees Meer: Mag een deurwaarder een brief zonder enveloppe achterlater?

Welke wettelijke gegevens heb ik nodig bij het opstellen van een dagvaarding?

Het opstellen van een dagvaarding is geen sinecure. Niet alleen dient aan alle formaliteiten (te vinden in artikelen 45 en verder maar ook 111 en verder Rv -Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering-)voldaan te zijn, maar dient ook de omschrijving van . . . → Lees Meer: Welke wettelijke gegevens heb ik nodig bij het opstellen van een dagvaarding?

Kan een deurwaarder zomaar onaangekondigd ingeschakeld worden?

Voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder is geen vooraankondiging nodig. Hierin kan overigens worden onderscheiden voor wat betreft de ambtelijke- of buitenambtelijke taak van de deurwaarder.

Het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen is geen ambtelijke taak van de gerechtsdeurwaarder. Iedereen . . . → Lees Meer: Kan een deurwaarder zomaar onaangekondigd ingeschakeld worden?

Vonnis gewezen maar ik weet van niks?

Het schijnt dat ik jaren geleden iets had moeten betalen bij een telefonieleverancier.  Nu krijg ik via mijn baas een brief waarin een deurwaarder verzoekt om inkomens gegevens naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak van 1 juli. Ik weet . . . → Lees Meer: Vonnis gewezen maar ik weet van niks?

Heb ik recht op de rente over de vordering indien dit niet is afgesproken?

Ik heb via een uitspraak van de rechter recht op een deel van de erfenis van de vader van mijn ex, deze heeft na twee jaar nog niet betaald. ik wil over het bedrag de wettelijke rente ontvangen. dit . . . → Lees Meer: Heb ik recht op de rente over de vordering indien dit niet is afgesproken?

Waarom is mij geen betaalvoorstel gegund?

Ik ben samenwonend in een antikraak woning. Ik ben momenteel werkloos. Omdat mijn vriend “voldoende” verdient ontvang ik geen WW. Helaas hebben wij allebei schulden en hebben nu hulp gezocht bij een budgetconsulent. Ivm een onbetaalde verkeersboete kreeg ik . . . → Lees Meer: Waarom is mij geen betaalvoorstel gegund?

Hoe bewijst een deurwaarder de ontvangstdatum van zijn brief ingeval hij zijn brief via de gewone postverdeling laat toekomen.

Hoe bewijst een deurwaarder de ontvangstdatum van zijn brief ingeval hij zijn brief via de gewone postverdeling laat toekomen. Dus niet via aangetekend schrijven en niet via aftekening bij afgifte door deurwaarder of afstempeling door postbode ?

Bij een . . . → Lees Meer: Hoe bewijst een deurwaarder de ontvangstdatum van zijn brief ingeval hij zijn brief via de gewone postverdeling laat toekomen.

Geldt de dwangsom zoals gesteld in de awb ook voor deurwaarders als zij niet binnen zes weken reactie geven op een per e mail ingediende klacht?

De AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) is ook van toepassing op gerechtsdeurwaarders. Opgemerkt zij echter dat het elektronisch communiceren nog niet voor elk overheidsorgaan geldt, artikel 2:15 AWB laat die mogelijkheid en de wijze waarop dient te worden gecommuniceerd over . . . → Lees Meer: Geldt de dwangsom zoals gesteld in de awb ook voor deurwaarders als zij niet binnen zes weken reactie geven op een per e mail ingediende klacht?

Mag de schuldeiser contact mag opnemen met de schuldenaar om een oplossing te bespreken, terwijl de vordering uit handen is gegeven aan een gerechtsdeurwaarder?

Het antwoord op die vraag luidt: “ja”. Er is geen enkele wet- of regelgeving die dat verbiedt. Het is niet altijd verstandig om die koers te varen, tenzij in overleg met de gerechtsdeurwaarder. Het probleem is in voorkomende gevallen . . . → Lees Meer: Mag de schuldeiser contact mag opnemen met de schuldenaar om een oplossing te bespreken, terwijl de vordering uit handen is gegeven aan een gerechtsdeurwaarder?

De deurwaarder geeft nu een ander bedrag door als eerder mag dat?

Een deurwaarder heeft na betaling in een brief aangegeven welk bderag er nog openstaat en dat dat ook het bedrag zou zijn om de zaak af te handelen. Een maand later reageert deze via een brief om te laten . . . → Lees Meer: De deurwaarder geeft nu een ander bedrag door als eerder mag dat?

Mag je van deurwaarder veranderen tijdens een zaak?

Het staat een opdrachtgever in beginsel vrij om van gerechtsdeurwaarder te veranderen. Slechts de afhandeling van een specifiek beslag zou daaraan in de weg kunnen staan.

Maar ook in dat soort gevallen zijn vaak wel oplossingen te bedenken. . . . → Lees Meer: Mag je van deurwaarder veranderen tijdens een zaak?

Ik heb te laat betaald op de betalingsregeling mag de deurwaarder nu het volledige bedrag opeisen?

Ik heb een betalingsregeling bij een deurwaarder van 100,- per maand.(elke 25e van de maand) nu heb ik een achterstand van 2 maanden,en kreeg een brief dat ik het volledige bedrag direct moet betalen voor 11-08 anders gaan zij . . . → Lees Meer: Ik heb te laat betaald op de betalingsregeling mag de deurwaarder nu het volledige bedrag opeisen?

Mag een gerechtsdeurwaarder een zaak aannemen waarvan de opdrachtgever geen originele rekeningen kan tonen?

Tot 2 maal toe heb ik een geschil gehad met Dienst uitvoering onderwijs die via een gerechtsdeurwaarder liepen. In Beide gevallen waren er vanuit DUO geen originele rekeningen aanwezig. Mag een gerechtsdeurwaarder een zaak aannemen waarvan de opdrachtgever geen . . . → Lees Meer: Mag een gerechtsdeurwaarder een zaak aannemen waarvan de opdrachtgever geen originele rekeningen kan tonen?

Kan ik mijn nicht en zoon in huis nemen?

Hallo mijn vraag is mag ik mijn nicht en haar volwassen zoon, tijdelijk op nemen in mijn huis. Tot dat ze wat voor zich zelf gevonden hebben. Ik heb een eigen huis en heb een wao, ze hebben geen . . . → Lees Meer: Kan ik mijn nicht en zoon in huis nemen?

Moet ik de kosten voor mijn zoon van 22 betalen??

Mijn zoon van 22, staat op mijn adres ingeschreven en ontvangt regelmatig boetes voor fout parkeren en te hard rijden. Regelmatig komen er herinneringen tot betaling binnen. Vandaag valt een brief van de deurwaarder op de mat. Mijn zorg . . . → Lees Meer: Moet ik de kosten voor mijn zoon van 22 betalen??

Heeft een nederlandse Deurwaarder bevoegdheden in Duitsland?

Een Nederlandse gerechtsdeurwaarder is alleen bevoegd in Nederland. In Aruba en de Nederlandse Antillen is een van Nederland afwijkend recht van toepassing en in Nederland benoemde gerechtsdeurwaarder is daar niet bevoegd.

Een gerechtsdeurwaarder oefent overheidsmacht uit en dat kan . . . → Lees Meer: Heeft een nederlandse Deurwaarder bevoegdheden in Duitsland?

Zaak voor de kamer voor gerechtsdeurwaarders of is er nog een andere weg

Bij ons is het volgende aan de hand er is een deurwaarder die zegt een vordering te hebben van eiser X maar de eiser X beweerd geen vordering op ons te hebben wel een andere instantie maar niet de . . . → Lees Meer: Zaak voor de kamer voor gerechtsdeurwaarders of is er nog een andere weg

Is een deurwaarder indien ik van een schuldhulpverlener een uitdraai VTLB heb gekregen verplicht zich hier aan te houden?

Is een deurwaarder indien ik van een schuldhulpverlener een uitdraai VTLB heb gekregen verplicht zich hier aan te houden?? Of moet dat alleen als de WNSP door een rechter is uitgesproken?

Als de vraagsteller met VTLB bedoelt Voorlopige . . . → Lees Meer: Is een deurwaarder indien ik van een schuldhulpverlener een uitdraai VTLB heb gekregen verplicht zich hier aan te houden?

Mag een deurwaarder via mijn werkgever gegevens opvragen?

Al enig tijd geleden heb ik een geschil met de VVE beheerder, dit heeft te maken de werkzaamheden van de VVE beheerder en de maandelijkse premie die ik moet voldoen. Nu hebben zij een deurwaarder ingeschakeld om de openstaande . . . → Lees Meer: Mag een deurwaarder via mijn werkgever gegevens opvragen?

Hoe kan ik zonder verdere procedures en kosten aan mijn geld, of aan een deel van mijn geld komen?

De Rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van xx aug. 200x /verdeling van gemeenschap van goederen / in de overwegingen vastgesteld, dat de tegenpartij XXXX dienen vervolgens nog 110.000 euro aan YYYYY te voldoen. Hoe kan ik zonder verdere procedures . . . → Lees Meer: Hoe kan ik zonder verdere procedures en kosten aan mijn geld, of aan een deel van mijn geld komen?

Heeft de opdrachtgever het recht om te weten of er een collega deurwaarder wordt ingeschakeld?

Een deurwaarderskantoor heeft voor ons een dagvaarding uitgebracht en er is vonnis gewezen. Uitdrukkelijk was overeengekomen, dat we daarna contact zouden hebben over verdere stappen, gezien het dubieuze karakter van onze debiteur. Eerst kwam een vertegenwoordiger van dat kantoor . . . → Lees Meer: Heeft de opdrachtgever het recht om te weten of er een collega deurwaarder wordt ingeschakeld?

Ik heb een klacht over een deurwaarder, waar moet ik deze neerleggen?

Het is doorgaans verstandig om het eerst met het deurwaarderskantoor zelf op te nemen. Vaak kunnen dingen dan uitgelegd worden. Dat scheelt veel tijd en ergernis. Komt u er met de deurwaarder niet uit, dan kunt u een klacht . . . → Lees Meer: Ik heb een klacht over een deurwaarder, waar moet ik deze neerleggen?

Bestaat er een landelijke overkoepelende organisatie waar over het gedrag van deurwaarders geklaagd kan worden?

Bestaat er een landelijke overkoepelende organisatie waar over het gedrag van deurwaarders geklaagd kan worden of waar gewaarschuwd kan worden tegen bedrijven die deurwaarders op basis van oneigenlijke of valse argumenten inschakelen? In eerste instantie dient u de klacht . . . → Lees Meer: Bestaat er een landelijke overkoepelende organisatie waar over het gedrag van deurwaarders geklaagd kan worden?

Wat is het verschil tussen een kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een gewone gerechtsdeurwaarder?

Wat is het verschil tussen een kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een gewone gerechtsdeurwaarder? Niet zoveel. Ze hebben beide een opleiding gevolgd aan de Universiteit of Hogeschool en voeren hetzelfde werk uit. Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan als gerechtsdeurwaarder worden benoemd als hij minimaal . . . → Lees Meer: Wat is het verschil tussen een kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een gewone gerechtsdeurwaarder?

Is een deurwaarder verplicht om een betalingsregeling toe te staan?

Ik wil een betalingsregeling. Is een deurwaarder verplicht om een regeling toe te staan? En een rechter? In de wet is geregeld dat een schuldeiser GEEN betaling in gedeeltes hoeft te accepteren (art. 6:29 BW). De deurwaarder dient te . . . → Lees Meer: Is een deurwaarder verplicht om een betalingsregeling toe te staan?

Deurwaardersbrief in mijn brievenbus voor mijn vriend, kan ik hier problemen mee krijgen?

Een vriend van mij heeft mijn adres doorgegeven als correspondentieadres aan zijn woningbouwbedrijf, hij heeft geen eigen adres meer. Nu krijg ik een deurwaardersbrief in mijn brievenbus voor mijn vriend, kan ik hier problemen mee krijgen? Waarschijnlijk is de . . . → Lees Meer: Deurwaardersbrief in mijn brievenbus voor mijn vriend, kan ik hier problemen mee krijgen?

Wie gaat bij een faillissement voor: de aandeelhouder of de obligatiehouder?

Helaas kunnen wij deze vraag niet met zekerheid beantwoorden gezien deze meer gericht is op de specialisatie van de curator, wij adviseren u om hiervoor met een curator contact op te nemen.