Algemeen Dagblad doet aan stemmingmakerij

Dinsdag 3 maart 2015 behandelde de Kamer voor gerechtsdeurwaarders een klacht die de KBvG heeft ingediend tegen twee gerechtsdeurwaarders. De uitspraak is op 14 april 2015. Toch insinueert het Algemeen Dagblad in een artikel in de krant van 4 . . . → Lees Meer: Algemeen Dagblad doet aan stemmingmakerij

Beslagregister gerechtsdeurwaarders gaat van start

Onlangs heeft de eerste gerechtsdeurwaarder de door hem gelegde derdenbeslagen aangemeld in het Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders. Een mooie start, die plaatsvond op gerechtsdeurwaarderskantoor Snijder en met medewerking van een van de softwareleveranciers voor de gerechtsdeurwaarders, Eurosystems. Eind 2015 zijn . . . → Lees Meer: Beslagregister gerechtsdeurwaarders gaat van start

Gerechtsdeurwaarder Van de Donk start als voorzitter van de KBvG

Gerechtsdeurwaarder W.W.M. (Wilbert) van de Donk maakte een vliegende start als voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en zat maandag zijn eerste bestuursvergadering als voorzitter voor. “Het is een dubbel gevoel”, aldus Van de Donk. “Ik heb . . . → Lees Meer: Gerechtsdeurwaarder Van de Donk start als voorzitter van de KBvG

KBvG ondersteunt nieuw kostprijsonderzoek

Het Algemeen Dagblad publiceert op maandag 20 oktober 2014 een artikel waarin de suggestie wordt gewekt dat de kosten die schuldenaren moeten betalen voor het werk van de deurwaarder, te hoog zouden zijn. De KBvG ondersteunt een nieuw kostprijsonderzoek, . . . → Lees Meer: KBvG ondersteunt nieuw kostprijsonderzoek

Gerechtsdeurwaarders doen voorstellen voor vereenvoudiging beslagvrije voet

Vandaag biedt de KBvG haar preadvies “Naar een nieuwe beslagvrije voet, vereenvoudiging in een tweetrapsraket” aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie aan. Het preadvies bevat voorstellen om de werking van de beslagvrije voet op de korte en de . . . → Lees Meer: Gerechtsdeurwaarders doen voorstellen voor vereenvoudiging beslagvrije voet

Gerechtsdeurwaarders: vergezelling deurwaarder moet een politietaak blijven !

De KBvG roept de minister van Veiligheid en Justitie nogmaals op het wetsvoorstel dat regelt dat de gerechtsdeurwaarder bij binnentreding in woningen niet langer vergezeld wordt door een politieambtenaar, maar door een medewerker van de gemeente, in te trekken.

. . . → Lees Meer: Gerechtsdeurwaarders: vergezelling deurwaarder moet een politietaak blijven !

Gerechtsdeurwaarders: E‐DERDENBESLAG grote stap voorwaarts

Nadat bij een eerdere wetswijziging de juridische obstakels uit de weg zijn geruimd is recentelijk het eerste elektronische derdenbeslag gelegd. Adecco, leverancier van HR services, had samen met gerechtsdeurwaarder Karreman de primeur.

Een schuldeiser mag zijn vordering verhalen door . . . → Lees Meer: Gerechtsdeurwaarders: E‐DERDENBESLAG grote stap voorwaarts

Gerechtsdeurwaarder of nepdeurwaarder? Check www.registergerechtsdeurwaarders.nl

Een aantal jaar geleden kwam in het nieuws dat rechters vonnis hadden gewezen waarbij de dagvaarding was gedaan door iemand die zich had voorgedaan als gerechtsdeurwaarder. Het is strafbaar om je voor te doen als gerechtsdeurwaarder als je dat . . . → Lees Meer: Gerechtsdeurwaarder of nepdeurwaarder? Check www.registergerechtsdeurwaarders.nl

Onafhankelijk toezichthouder rapporteert over renteberekening door gerechtsdeurwaarders

In januari 2012 kopte het Algemeen Dagblad op de voorpagina dat de gerechtsdeurwaarder cliënten financieel uit zou kleden door rente onjuist te berekenen. De onafhankelijke toezichthouder BFT deed onderzoek naar deze bewering en concludeert in haar vandaag gepubliceerd rapport . . . → Lees Meer: Onafhankelijk toezichthouder rapporteert over renteberekening door gerechtsdeurwaarders

De Belastingdienst gaat commerciële deurwaarders inzetten om kleinere belastingschulden te innen.

DEN HAAG – Eigen deurwaarders van de dienst gaan ook ‘s avonds en in het weekend op pad om beslag te leggen bij mensen met een belastingschuld.

Dat meldt VVD-staatssecretaris Frans Weekers maandag in een brief aan de Tweede . . . → Lees Meer: De Belastingdienst gaat commerciële deurwaarders inzetten om kleinere belastingschulden te innen.

KBvG pleit voor herziening van de verouderde regels voor inbeslagname

Gerechtsdeurwaarders ervaren de effecten van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van de rechter in de praktijk. Zij zien als geen ander wanneer de wet verouderd is en aan modernisering toe is. En dat is hoog tijd daar waar het . . . → Lees Meer: KBvG pleit voor herziening van de verouderde regels voor inbeslagname

Deurwaarder helpt rechtspraak te innoveren en miljoenen te besparen

De gerechtsdeurwaarders hebben een model voor het inleiden van een gerechtelijke procedure ontwikkeld dat bijdraagt aan de innovatie van het rechtsbestel en een flinke kostenbesparing kan opleveren voor de rechtspraak.

Het door de KBvG ontwikkelde en door Capgemini doorgerekende . . . → Lees Meer: Deurwaarder helpt rechtspraak te innoveren en miljoenen te besparen

Gerechtsdeurwaarders roepen politieke partijen op de rechtsbescherming van de burger niet aan te tasten

De drie juridische beroepsorganisaties van de gerechtsdeurwaarders, de advocaten en de notarissen hebben een commissie gevraagd de programma’s van de politieke partijen te toetsen aan de minimale vereisten van de rechtsstaat. De Commissie presenteert vandaag haar conclusies en constateert . . . → Lees Meer: Gerechtsdeurwaarders roepen politieke partijen op de rechtsbescherming van de burger niet aan te tasten

Bestaansminimum door beslagleggingen steeds vaker aangetast.

Onderzoekers pleiten voor incasso-effectrapportage

Mensen met schulden komen door een opeenstapeling van beslagen steeds vaker terecht op een besteedbaar bedrag dat lager is dan in de wet is vastgelegd. Dat blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek “Paritas Passé”, uitgevoerd . . . → Lees Meer: Bestaansminimum door beslagleggingen steeds vaker aangetast.

Deurwaarders blij met duidelijkheid over incassokosten

Den Haag, 29 maart 2012

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG is positief over de nieuwe wettelijke regeling die de doorberekening van buitengerechtelijke incassokosten aan schuldenaren aan banden legt. Volgens de KBvG is er daarmee duidelijkheid geschapen die een . . . → Lees Meer: Deurwaarders blij met duidelijkheid over incassokosten

Jaarverslag 2011 financieel toezichthouder: minder gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht

Den Haag, 16 maart 2012

Vandaag publiceerde het Bureau Financieel Toezicht (BFT) haar jaarcijfers over 2011. “Het BFT signaleert terecht dat de economische situatie in Nederland ook invloed heeft op de gerechtsdeurwaarderspraktijk”, aldus Wisseborn, voorzitter van de beroepsorganisatie van . . . → Lees Meer: Jaarverslag 2011 financieel toezichthouder: minder gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht

Flanderijn neemt Fries deurwaarderskantoor VNR-NGC over

Heerenveen, 6 december 2011

Activiteiten geconcentreerd in Heerenveen

Incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn versterkt haar positie in de noordelijke provincies. De landelijk opererende organisatie neemt per direct alle activa over van deurwaarderskantoor VNR-NGC in het Friese Buitenpost. Door de . . . → Lees Meer: Flanderijn neemt Fries deurwaarderskantoor VNR-NGC over

Bijsluiter helpt schuldenaar ambtelijke taal te begrijpen

Den Haag, 20 oktober 2011

De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders KBvG heeft een aantal ‘juridische bijsluiters’ ontwikkeld die schuldenaren in eenvoudige taal uitleg geven over een aanzegging tot ontruiming, de overhandiging van een vonnis of een dreigend beslag op bankrekening, . . . → Lees Meer: Bijsluiter helpt schuldenaar ambtelijke taal te begrijpen

Lik-op-stuk-beleid detailhandel veelbelovend

Rotterdam 12 oktober 2011

In april van dit jaar startte het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) met een Lik-op-stuk beleid voor winkeldieven. De resultaten van de regeling ‘afrekenen met winkeldieven’ zijn tot op heden veelbelovend. De betrokken incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn . . . → Lees Meer: Lik-op-stuk-beleid detailhandel veelbelovend

Mr. John Wisseborn herbenoemd tot voorzitter van de KBvG

Den Haag, 23 september 2011

De ledenraad van de KBvG heeft donderdag in Amersfoort unaniem ingestemd met de herbenoeming van mr. John Wisseborn als voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders(KBvG). Zijn herbenoemingperiode gaat in per 1 november 2011 . . . → Lees Meer: Mr. John Wisseborn herbenoemd tot voorzitter van de KBvG

Einde betalingsstop Jeugdsportfonds Rotterdam

De uitgavenstop die sinds 25 juli was ingesteld voor het Jeugdsportfonds Rotterdam, is vandaag beëindigd. Dit betekent dat kinderen uit financieel zwakke gezinnen weer een bijdrage kunnen krijgen om bij een sportvereniging te sporten.

Na bijna 1400 gehonoreerde aanvragen . . . → Lees Meer: Einde betalingsstop Jeugdsportfonds Rotterdam

Flanderijn waarschuwt voor misleiding door Flandri Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rotterdam, 21 september 2011

Incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn gaat officieel aangifte doen tegen de firma Flandri Incasso & Gerechtsdeurwaarders in Den Haag. De betreffende eenmanszaak maakt onbevoegd gebruik van de titel ‘gerechtsdeurwaarder’, van het logo van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders en . . . → Lees Meer: Flanderijn waarschuwt voor misleiding door Flandri Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Flanderijn neemt DI.OV.IN over

Met de overname van DI.OV.IN krijgt de landelijk opererende incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn eerste voet aan de grond bij lokale overheden op het gebied van fiscale invordering zoals het innen van lokale belastingen, precario, leges en de handhaving erop. . . . → Lees Meer: Flanderijn neemt DI.OV.IN over

Deurwaarders: digitale publicatie exploten kan miljoenen besparen

Den Haag, 24 juni 2011

Het verplicht publiceren van openbare exploten en ambtelijke advertenties kost opdrachtgevers en belastingbetalers jaarlijks zo’n tien miljoen euro. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat er nauwelijks of geen reacties op komen. In een preadvies . . . → Lees Meer: Deurwaarders: digitale publicatie exploten kan miljoenen besparen

Nieuw kantoor Flanderijn en Boers in Maastricht open

Vestiging Limburg vormt ook bruggenhoofd voor België en Duitsland Nieuw kantoor Flanderijn en Boers in Maastricht open Incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn opent vandaag officieel haar deuren aan de Kleine Looierstraat 12 te Maastricht.

Het kantoor Flanderijn en Boers . . . → Lees Meer: Nieuw kantoor Flanderijn en Boers in Maastricht open

Gemeenten laks met betalen

DEN HAAG – Nederlandse gemeenten laten rekeningen in veel gevallen veel te lang liggen. Uit onderzoek in opdracht van MKB Nederland blijkt dat 80 procent van de gemeenten de rekeningen aan ondernemers te laat betaalt.

 afspraken . . . → Lees Meer: Gemeenten laks met betalen

Ank Boers beëdigd als gerechtsdeurwaarder in Maastricht

Maastricht, 3 mei 2011

Gerechtsdeurwaarder Ank Boers (1960), foto, gaat leiding geven aan de nieuwe vestiging van Flanderijn in Maastricht. De vestiging die opereert onder de naam Flanderijn en Boers, maakt onderdeel uit van de landelijk werkende incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie . . . → Lees Meer: Ank Boers beëdigd als gerechtsdeurwaarder in Maastricht

Consument wordt dupe van nieuwe wettelijke regeling incassokosten

Den Haag, 8 april 2011

Het nieuwe wetsvoorstel over de maximale hoogte van incassokosten kan zeer nadelig uitpakken voor consumenten. Daarvoor waarschuwt de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op basis van dit voorstel mogen bedrijven namelijk al na twee weken . . . → Lees Meer: Consument wordt dupe van nieuwe wettelijke regeling incassokosten

KBvG: voorfinanciering onbetaalde rekeningen niet aan de orde

Den Haag, 30 maart 2011

De recente berichtgeving over vermeende voorfinanciering van onbetaalde rekeningen door gerechtsdeurwaarders berust op een misvatting. Het is kantoren slechts toegestaan (een deel van) de kosten van de gerechtelijke procedure voor te schieten voor de . . . → Lees Meer: KBvG: voorfinanciering onbetaalde rekeningen niet aan de orde

KBvG stelt opnieuw vragen bij wetenschappelijke kwaliteit SEO

Het zaterdag verschenen rapport van SEO Economisch Onderzoek is cijfermatig slecht onderbouwd en berust grotendeels op aannames. Voor de tweede keer in korte tijd doet het Amsterdamse onderzoeksinstituut in opdracht van een externe partij een rapport uitkomen waarin aantoonbaar . . . → Lees Meer: KBvG stelt opnieuw vragen bij wetenschappelijke kwaliteit SEO

Miljoenen te besparen bij gerechtsdeurwaarders

RIJSWIJK – Aanpassing van het takenpakket van de gerechtsdeurwaarder en het vereenvoudigen van gerechtelijke procedures kan vele tientallen miljoenen euro’s besparen zonder de rechtszekerheid aan te tasten.

Dat staat in een rapport dat SEO Economisch Onderzoek zaterdag publiceerde.

Onbetaalde . . . → Lees Meer: Miljoenen te besparen bij gerechtsdeurwaarders

Deurwaarders hebben genoeg van geweld proef met cameras

DEN HAAG – Deurwaarders hebben genoeg van het geweld dat ze bij hun werk tegenkomen. Ze willen dat politie en justitie harder optreden.

Een woordvoerster van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft een bericht hierover in het . . . → Lees Meer: Deurwaarders hebben genoeg van geweld proef met cameras

Deurwaarders willen snel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Den Haag 12-01-2011

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dringt aan op een snelle invoering van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. De behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer bevindt zich in de afrondende fase, maar inmiddels heeft de . . . → Lees Meer: Deurwaarders willen snel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Deurwaarders belaagd in Delft en Den Haag

Deurwaarders hebben het donderdag zwaar te verduren gehad toen ze bezoekjes brachten aan woningen in Delft en Den Haag. De 30-jarige bewoner van de woning aan de Meppelweg in Den Haag stormde naar buiten toen er werd aangebeld en . . . → Lees Meer: Deurwaarders belaagd in Delft en Den Haag

Belastingdienst legt beslag op 53 auto’s

ALMERE – Deurwaarders van de Belastingdienst hebben bij een verkeerscontrole op de A6 bij Almere donderdag 53 auto’s in beslag genomen.  Bovendien haalde de Belastingdienst in totaal voor 22.000 euro aan openstaande vorderingen binnen. Dat heeft de politie vrijdag . . . → Lees Meer: Belastingdienst legt beslag op 53 auto’s

Apothekers gaan strenger geld innen

DEN HAAG – Apothekers hebben gezamenlijk een incassobureau ingehuurd dat achterstallige rekeningen gaat innen. Een woordvoerster van koepelorganisatie KNMP heeft woensdag een bericht daarover in het AD bevestigd.

Volgens de organisatie komt het steeds vaker voor dat klanten hun . . . → Lees Meer: Apothekers gaan strenger geld innen

SEO SLAAT PLANK MIS MET ONDERZOEK

Het recente rapport ‘Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder’ van SEO Economisch Onderzoek steunt op een aantal verkeerde aannames en stelt de gerechtsdeurwaarder in een verkeerd daglicht. Dat zegt de KBvG, de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. Volgens de KBvG grijpen de . . . → Lees Meer: SEO SLAAT PLANK MIS MET ONDERZOEK

Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren

Bij de Tweede Kamer is een nieuw wetsvoorstel ingediend waarmee met name particulieren en kleine bedrijven moeten worden beschermd tegen onredelijke incassokosten.

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden gewijzigd in verband met . . . → Lees Meer: Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren

Dode en gewonden na brand door explosie in Dordrecht

DORDRECHT – In de flat in Dordrecht waar woensdagmiddag een brand woedde na een explosie is een dode persoon aangetroffen. Dat heeft de politie gemeld.

De politie weet niet wie het is. Of het gaat om de hoofdbewoner van . . . → Lees Meer: Dode en gewonden na brand door explosie in Dordrecht

Verordening Onafhankelijkheid van de Gerechtsdeurwaarder

De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders,

Overwegende dat de KBvG tot taak heeft de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid;

Gelet op de artikelen 57, tweede lid, en 80, vijfde lid, . . . → Lees Meer: Verordening Onafhankelijkheid van de Gerechtsdeurwaarder

Bijna twee miljoen rechtszaken in 2009

Den Haag, 20 mei 2010 – Rechters in Nederland behandelden vorig jaar bijna twee miljoen rechtszaken, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Rechtspraak. Dat aantal betekent een stijging van 76 procent ten opzichte van 1999.

. . . → Lees Meer: Bijna twee miljoen rechtszaken in 2009

Gerechtsdeurwaarders uit ambt gezet

Twee gerechtsdeurwaarders zijn met onmiddellijke ingang uit hun ambt gezet, omdat deze onterrecht gelden van hun derdengeldrekening naar de kantoorrekening hebben overgemaakt. Op een derdengeldenrekening staat het geld dat is geincasseerd voor opdrachtgevers. Een deurwaarder moet met deze gelden . . . → Lees Meer: Gerechtsdeurwaarders uit ambt gezet

Melding overgang IBG naar DUO is geen ‘verhuisbericht’

Sinds 1 januari 2010 is de Informatie Beheer Groep te Groningen opgegaan in een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs genaamd DUO. Het IBG hield daarmee op te bestaan en de tenuitvoerlegging van de dwangbevelen werd overgenomen door DUO. De . . . → Lees Meer: Melding overgang IBG naar DUO is geen ‘verhuisbericht’

Nederlanders betalen slechter

Bedrijven hebben vorig jaar vaker een incassobureau moeten inschakelen om hun geld te innen. Dat blijkt uit onderzoek van deurwaardersorganisatie GGN, waarvan enkele resultaten woensdag naar buiten kwamen. In totaal kreeg 10 procent van de Nederlanders vorig jaar te . . . → Lees Meer: Nederlanders betalen slechter

Hogere inkomens vaker naar schuldsanering

DEN HAAG – Steeds meer mensen met een bovenmodaal inkomen doen een beroep op schuldhulpverlening om hun financiele problemen op te lossen. Vorig jaar had 25 procent van de aanvragers om hulp een bovenmodaal inkomen. In 2008 ging het . . . → Lees Meer: Hogere inkomens vaker naar schuldsanering

Deurwaarders luiden noodklok over nieuw griffierechtenstelsel

Problematische schuldenaar wordt op kosten gejaagd De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG is fel gekant tegen het nieuwe wetsvoorstel dat de invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken regelt. Door zijn opzet werkt dit namelijk averechts uit voor . . . → Lees Meer: Deurwaarders luiden noodklok over nieuw griffierechtenstelsel

Kabinet wil te hoge incassokosten inperken

DEN HAAG – Het kabinet wil onredelijk hoge, buitengerechtelijke incassokosten aan banden leggen. De vergoeding voor incassokosten wordt straks berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro. . . . → Lees Meer: Kabinet wil te hoge incassokosten inperken

Veerenaar benoemd tot Gerechtsdeurwaarder in Oosterhout

Op 03 februari 2010 is Robin Groen benoemd tot gerechtsdeurwaarder in Oosterhout (NB). Robin is lid van de Ledenraad van de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) en van de wetgevingscommissie. In het verleden heeft hij naast divers commissie- en . . . → Lees Meer: Veerenaar benoemd tot Gerechtsdeurwaarder in Oosterhout

Deurwaarder en assistent belaagd

BATHMEN – Een 62-jarige man is donderdagmiddag op de Arkelsteijnweg in Bathmen aangehouden voor mishandeling en belediging van een deurwaarder en zijn metgezel. Het duo werd uitgescholden toen het de auto van de man in beslag kwam nemen. De . . . → Lees Meer: Deurwaarder en assistent belaagd

Stijging wanbetalingen creditcardschulden

LONDEN – De problemen die zich bij Amerikaanse creditcardmaatschappijen voordeden door de financiele crisis, lijken over te slaan naar Europa. Banken maken zich op voor een stortvloed aan wanbetalingen op creditcardschulden door de economische recessie. Dat meldde de Britse . . . → Lees Meer: Stijging wanbetalingen creditcardschulden

Scherpe toename faillissementsverkopen

AMERSFOORT – Het aantal faillissementsverkopen bij veilinghuis Troostwijk is sinds het begin van het jaar met 65 procent toegenomen. Dat maakte Troostwijk maandag bekend. Door de groei van het aantal bedrijfsfaillissementen neemt ook het aantal veilingen toe. De afgelopen . . . → Lees Meer: Scherpe toename faillissementsverkopen

Schulden kunnen iedereen treffen.

Na een tijdje maakte ik enveloppen met rekeningen niet eens meer open. Ze willen geen stempel krijgen en zien hun naam daarom liever niet in de krant. Maar omdat ze het tijd vinden dat het taboe op schulden verdwijnt, . . . → Lees Meer: Schulden kunnen iedereen treffen.

Deurwaarder kan verdienen aan betalingsregelingen

Sinds een maand mogen deurwaarders geld vragen aan schuldenaren die een betalingsregeling hebben afgesloten. Dat volgt uit een uitspraak in hoger beroep van een tuchtzaak die door de Koninklijke beroepsgroep voor Gerechtsdeurwaarders (KbvG) tegen 1 van zijn leden was . . . → Lees Meer: Deurwaarder kan verdienen aan betalingsregelingen

Deurwaarder haalt verkeerde huis leeg

Een Gents koppel stond bij thuiskomst een onaangename verrassing te wachten. Een deurwaarder had het hele huis leeggehaald, terwijl hij bij de buren moest zijn. Onlangs zijn Carine Van de Vivere en haar echtgenoot naar het centrum van Gent . . . → Lees Meer: Deurwaarder haalt verkeerde huis leeg

Deurwaarders willen computer laten staan.

DEN HAAG – Deurwaarders willen dat de regels met betrekking tot inbeslagname soepeler worden. Ze willen dat voorwerpen als televisie, computer en koelkast mogen blijven staan bij inbeslagname. Directeur Karen Weisfelt van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bevestigde . . . → Lees Meer: Deurwaarders willen computer laten staan.

Incassobureaus brengen miljoenen extra in rekening

HILVERSUM – Incassobureaus brengen jaarlijks onterecht 130 miljoen euro aan kosten in rekening bij schuldenaars. De bureaus zouden de onkosten van de schuldeisers doorberekenen in te innen bedragen en berekenen daaroverheen incassokosten. Dat constateert de landelijke organisatie Sociaal Raadslieden . . . → Lees Meer: Incassobureaus brengen miljoenen extra in rekening