Adres is mij onbekend kan een exploot dan betekend worden?

Stel ik wil een exploot laten versturen, maar de persoon voor wie het bestemd is, is onlangs verhuisd. Zijn nieuwe adres is bij mij niet bekend. Wat zijn dan de stappen die genomen kunnen worden?

Een gerechtsdeurwaarder controleert altijd de gegevens van degene voor wie het exploot bestemd is middels de kamer van koophandel dan wel de gemeentelijke basisadministratie. Is de persoon naar het buitenland vertrokken, zijn er voor diverse landen nog mogelijkheden door EU-Verordeningen en verdragen. Is de betrokkene met onbekende bestemming vertrokken dan kan betekening van het exploot plaatsvinden door betekening aan het Parket van de Officier van Justitie en publicatie in een lokaal of landelijk dagblad. De vraagsteller kan zich daarom het beste richten tot een gerechtsdeurwaarder.

Comments are closed.