Deurwaardersexploot oplossing voor het weigeren van een aangetekende brief?

- Een lid van een vereniging houdt zich niet aan de statuten.
- Er zijn meerdere pogingen ondernomen door de klachtencommissie van de vereniging met het betreffende lid voor overleg en toelichting.
- Een aangetekende brief is geweigerd door het betreffende lid.
Als wij binnen de procedure mogelijk moeten kunnen bewijzen dat het betreffende lid op de hoogte is van de besluiten van de vereniging aangaande het tijdelijk schorsen, de beroepsprocedure in deze kwestie en de ontzetting uit de vereniging, kan een gerechtsdeurwaardersexploot daarin de oplosssing zijn?

Een gerechtsdeurwaardersexploot is daarvoor niet de aangewezen weg. Een gerechtsdeurwaarder kan van persoonlijk waargenomen feiten van stoffelijke aard een schriftelijke verklaring (proces-verbaal) opmaken (art. 20 lid 3 sub e van de Gerechtsdeurwaarderswet), maar dat is geen ambtshandeling.
Doorgaans worden dergelijke verklaringen wel als bijzonder betrouwbaar gewaardeerd, gezien het beroep van de gerechtsdeurwaarder, maar de verklaring staat niet per definitie vast. Zie meer over dit onderwerp in Executief 2004, 182 (ook via www.recht.nl/vakliteratuur ) 
 
 
 
 

 

 

 


Comments are closed.