Kunt u aangeven hoe ik in verzet tegen dit exploot kan gaan?

Ik heb gisteren van een deurwaarder een Exploot van Betekening en bevel aan mij uitgereikt gekregen.

Het exploot kwam er op neer dat de hypotheekverstreker het hele hypotheekbedrag in een 1 keer en wel binnen 2 dagen.(de wettelijke betalings termijn is toch 30 dagen ??)

Dat kan toch niemand betalen op zo’n korte termijn. Ik heb de hypotheekverstreker zowel telefonisch als schriftelijk als ruim van te voren van de zaken op de hoogte gebracht.

In deze brief had ik verzocht om mij 3 maanden respijt te geven om de zaken met diverse instanties GSD, Project Schuldhulpverlening, Gem.Ombudsman, etc te kunnen regelen. Hierop heb ik geen reactie mogen ontvangen. Ik kreeg vervolgens de makelaar aan mijn deur voor een taxatie en vervolgens de deurwaarder met eerder genoemd exploot.

Naar mijn mening gaat de hypotheekverstreker overhaast te werk en voert daarbij de hoofdsom onnodig op (deurwaarder & makelaar) om deze vervolgens doodleuk deze extra en onnodige kosten bij mij in rekening te brengen. Kan dit nu zomaar in Nederland?

Bij executieverkoop zijn er 3 verliezers ; Florius, de Gemeente (gemeentegarantie) en ik zelf.

Voor alle duidelijkheid : ben ik ben niet ongenegen te betalen, en ik begrijp dat de deurwaarder ook zijn opdracht krijgt van de hypotheekverstreker. Kunt u aangeven hoe ik in verzet tegen dit exploot kan gaan?

Inhoudelijk kan niet op de zaak ingegaan worden omdat dan de totale correspondentie doorgenomen moet worden en een oordeel geveld dient te worden, hetgeen niet het doel van deze website is.

De termijn van twee dagen die de gerechtsdeurwaarder in zijn bevel tot uiting brengt is een in de wet voorgeschreven termijn. In vrijwel alle gevallen waarbij een beslag volgt op goederen die in het directe bezit van de schuldenaar zijn, is een beveltermijn van twee dagen voorgeschreven. De gerechtsdeurwaarder dient volgens de regels van de wet de tenuitvoerlegging te volbrengen en dat is de reden waarom de vraagsteller dat bevel is gedaan.

Uitzonderingen hierop zijn onder meer bepaalde dwangbevelen met een langere beveltermijn en beslagen op schepen en luchtvaartuigen met een kortere beveltermijn.

Comments are closed.