Mag een deurwaarder met een correctie vloeistof wijzigingen aanbrengen op een exploot alvorens hij het betekend?

Het betaamt een goede gerechtsdeurwaarder om GEEN gebruik te maken van correctievloeistoffen of -tape op diens exploten en processen-verbaal. Ze doen afbreuk aan de authenticiteit van de akte en werken fouten, onduidelijkheden en misbruik in de hand. Als de deurwaarder een wijziging in de akte wil aanbrengen kan hij of zij dat doen door gebruik te maken van bijvoegingen en doorhalingen, eventueel met een legenda in de kantlijn en voor de duidelijkheid voorzien van een paraaf.

Comments are closed.