Moet een deurwaarde een betekent stuk persoonlijk overhandigen of in en brief ?

Een gerechtsdeurwaarder zal verder altijd trachten een exploot in persoon te betekenen (uit te reiken en toe te lichten). Als dat niet mogelijk is, dan mag hij het stuk conform art. 46 Rv achterlaten aan een huisgenoot of iemand van wie aannemelijk is dat deze ervoor zorgt dat het stuk degene voor wie het bestemd is (de schuldenaar) tijdig bereikt. Als dat niet mogelijk is, zal de deurwaarder het stuk in een gesloten enveloppe met daarop de in de Wet voorgeschreven vermeldingen achterlaten (art. 47 Rv).

Comments are closed.