Wat betekent “Rv”?

Rv is de afkorting voor: “Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering”.

Comments are closed.