Wat is een authentieke akte?

Een authentieke akte is een akte die in de voorgeschreven vorm en bevoegd is opgemaakt door een ambtenaar die bij of krachtens de wet op die manier verslag mag doen van door die ambtenaar gedane waarnemingen of verrichtingen. (art. 156 lid 2 Rv) Voorbeelden van authentieke akten: een gerechtsdeurwaardersexploot; een akte van levering van een onroerende zaak opgemaakt door een notaris; een bekeuring van een ambtenaar van politie.

Comments are closed.