Wat is een proces-verbaal?

Een proces-verbaal is het in een akte vast gelegde verslag van een (ambts) handeling opgemaakt in relaterende vorm. De handeling kan bestaan uit een eigen verrichting maar ook uit zelf waargenomen handelingen of feiten. Processen-verbaal als ambtshandeling worden opgemaakt door gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders, ambtenaren van politie, de griffier bij de rechtbank, rechters, notarissen et cetera. Een voorbeeld van een proces-verbaal, niet zijnde een ambtshandeling, is het “proces-verbaal van constatering” dat door gerechtsdeurwaarders wordt opgemaakt. Alle exploten zijn processen-verbaal. Enkele voorbeelden van in de wet genoemde processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders: -het proces-verbaal van bijzondere aanduiding van in beslag genomen roerende zaken, niet register- goederen, art. 443 lid 1 Rv; -art. 474 Rv handelt over de verkoop der voormelde in beslag genomen zaken, waarvan een proces- verbaal opgemaakt moet worden; -art. 474h Rv regelt in lid 1 dat van de verkoop van aandelen op naam in naamloze- en besloten vennootschappen een proces-verbaal dient te worden opgemaakt; -art. 504 lid 1 en 2, alsmede 505 lid 1 en 2 en 514 lid 2 Rv: beslag op onroerende zaken geschiedt bij een proces-verbaal; -art. 556 lid 2 Rv impliceert dat van een gedwongen ontruiming (ex. art 582 lid 2 Rv ook die van een schip, bij executie tot afgifte daarvan) een proces-verbaal wordt opgemaakt; -564 lid 2 maar ook 565 lid 1; 2; 2 sub a; 3 en 4, alsmede 566 lid 1 en 2 Rv schrijven een beslag op schepen middels een proces-verbaal voor; -en gelijke strekking hebben de bepalingen in art. 584b lid 3; 584c lid 1 en 2; 584d lid 1, 2 en 3 en 584f lid 1 Rv voor het beslag op en executie van luchtvaartuigen. Typisch genoeg is nergens in de wet terug te vinden aan welke regels een proces-verbaal moet voldoen.

Comments are closed.