Deurwaarders: digitale publicatie exploten kan miljoenen besparen

Den Haag, 24 juni 2011

Het verplicht publiceren van openbare exploten en ambtelijke advertenties kost opdrachtgevers en belastingbetalers jaarlijks zo’n tien miljoen euro. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat er nauwelijks of geen reacties op komen. In een preadvies ter gelegenheid van haar tienjarig jubileum pleit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dan ook voor het overstappen op digitale publicatie. Staatssecretaris Teeven nam het advies vandaag in ontvangst.

 

Het is de taak van de gerechtsdeurwaarder om personen op te roepen om voor de rechter te verschijnen. Als dit iemand is zonder bekende woon- of verblijfplaats gebeurt dat via een zogeheten openbaar exploot. De afgifte van dit exploot gebeurt aan het parket van het Openbaar Ministerie, waarna een uittreksel in een dagblad wordt gepubliceerd. Op die manier hoopt de wetgever de betrokkene te informeren dat er een aan hem gericht exploot is uitgebracht.

Fictie

Volgens Ton Jongbloed, bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht en één van de schrijvers van het advies, is dit echter een fictie. Uit navraag bij deurwaarders blijkt namelijk dat deze niet of nauwelijks respons krijgen op deze publicaties. Jongbloed: “Naar schatting worden jaarlijks zo’n 45.000 uittreksels van openbare exploten in dagbladen gepubliceerd. De publicaties kosten opdrachtgevers en belastingbetalers jaarlijks zo’n tien miljoen euro. In een tijdperk waarin volop aandacht wordt gevraagd voor beheersing van de kosten in een juridische procedure is dit een bedrag om bij stil te staan.”

De KBvG is dan ook van mening dat deze wettelijke eis aan een kritische evaluatie toe is. Volgens de beroepsorganisatie is de kans dat de betrokkene kennis neemt van een ambtelijk stuk veel groter bij digitale publicatie gedurende langere tijd, dan door het bekendmaken van de oproeping op één enkele dag in één enkele krant. De KBvG wil daarom aansluiten bij de Wet elektronische bekendmaking uit 2009. Deze wet opent de mogelijkheid om bekendmakingen elektronisch te doen in plaats van op papier. Met name waar het gaat om wetten en andere algemeen openbare informatie, is de ‘elektronische route’ inmiddels vanzelfsprekend geworden. John Wisseborn, voorzitter van de KBvG “De maatschappij verandert, de gerechtsdeurwaarder dus ook. Dit preadvies is een duidelijk voorbeeld dat de KBvG in staat is om veranderende maatschappelijke ontwikkelingen door te vertalen naar het wettelijk kader waarin de gerechtsdeurwaarder zich beweegt.”

Bij aanvang van het Jubileumcongres, waar de veranderingen van de afgelopen tien jaar en de toekomst van het gerechtsdeurwaardersambt centraal staan, werd het preadvies door de voorzitter van de KBvG aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Deze constateerde onder meer dat “de KBvG en ICT een uitstekende match vormen.”

Internationaal

De week voorafgaand aan het jubileumcongres stond in het teken van de internationale aspecten van het ambt van gerechtsdeurwaarder. Tijdens deze bijeenkomsten, georganiseerd door de overkoepelende organisatie van gerechtsdeurwaarders Union Internationale des Huissiers de Justice et des Officiers Judiciaires (UIHJ), werd gesproken over internationale samenwerking, veranderende wetgeving, schulden en schuldhulpverlening en andere actuele onderwerpen.

Comments are closed.