Flanderijn neemt Fries deurwaarderskantoor VNR-NGC over

Heerenveen, 6 december 2011

Activiteiten geconcentreerd in Heerenveen

Incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn versterkt haar positie in de noordelijke provincies. De landelijk opererende organisatie neemt per direct alle activa over van deurwaarderskantoor VNR-NGC in het Friese Buitenpost. Door de overname ontstaat een nieuwe grote speler op de Noord-Nederlandse incassomarkt, omdat VNR-NGC geïntegreerd zal worden in Flanderijn en van den Borg in Heerenveen. Daardoor groeit dit kantoor van 15 naar 40 medewerkers.

De overname vloeit voort uit de recente pensionering van gerechtsdeurwaarder Bertus Venema, die samen met Roelof Jan Rinsma eigenaar was van VNR-NGC. Aangezien aan elk deurwaarderskantoor tenminste één beëdigd gerechtsdeurwaarder verbonden moet zijn, was VNR-NGC al langere tijd op zoek naar een partij die het kantoor wilde voortzetten. Die partij is nu gevonden in Flanderijn en van den Borg.

Gerechtsdeurwaarder Marco van den Borg wordt waarnemend-gerechtsdeurwaarder op het kantoor in Buitenpost en zal de komende maanden gaan werken aan de integratie van beide kantoren in Heerenveen. Medewerkers bij VNR-NGC zullen te zijner tijd meeverhuizen. Roelof Jan Rinsma, die een nieuwe managementfunctie bij Flanderijn en van den Borg zal gaan vervullen, is blij met de overname door Flanderijn. “Er is met het oog op het vertrek van gerechtsdeurwaarder Venema zorgvuldig gezocht naar een solide partij, opdat de continuïteit van de behandeling van de opdrachten gewaarborgd zou blijven. Flanderijn is een van de langst bestaande gerechtsdeurwaardersorganisaties in Nederland en dat biedt voor onze opdrachtgevers maximale zekerheid.”

Marco van den Borg ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Door deze overname worden we één van de grote incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoren in Friesland. Dat biedt nieuwe zakelijke perspectieven die we zeker nader zullen uitwerken.”

Comments are closed.