Gerechtsdeurwaarder Van de Donk start als voorzitter van de KBvG

Gerechtsdeurwaarder W.W.M. (Wilbert) van de Donk maakte een vliegende start als voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en zat maandag zijn eerste bestuursvergadering als voorzitter voor. “Het is een dubbel gevoel”, aldus Van de Donk. “Ik heb mij verheugd op het voorzitterschap, maar zie John Wisseborn met lede ogen uit het bestuur vertrekken”.

Van de Donk over het voorzitterschap: “Er zijn in de afgelopen zes jaar, onder het voorzitterschap van John Wisseborn, zeer belangrijke en grote stappen gezet en ik ben van plan die lijn vast te houden. Ik reken het daarbij tot mijn taak om bestuur en ledenraad breed te faciliteren om de besluitvorming gedegen en weldoordacht te kunnen nemen, en vervolgens met niet aflatende inzet het beleid uit te voeren”.

De verkiezing vond al plaats in juni jl. en sindsdien heeft Wilbert van de Donk zich kunnen voorbereiden op het voorzitterschap. Van de Donk is sinds november 2004 gerechtsdeurwaarder in Eindhoven, is als directeur-aandeelhouder verbonden aan het gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen en Janssen en heeft ruime ervaring met werkzaamheden voor de KBvG. Hij werd in 2007 lid van de ministeriƫle commissie Van der Winkel, die in opdracht van de toenmalige staatssecretaris van Justitie het functioneren van de KBvG evalueerde. Dat onderzoek resulteerde in het rapport Noblesse Oblige, waarin 39 aanbevelingen werden gedaan aan de KBvG. Van de Donk wilde zelf graag aan de slag gaan met die aanbevelingen en kandideerde zich voor het bestuur van de KBvG. Hij was van december 2008 tot april 2013 bestuurslid met de portefeuille Ondernemerschap en Kwaliteit. Van de Donk stond onder meer aan de wieg van de KBvG Verordening Normen voor kwaliteit en was voorzitter van de werkgroep die de rapporten over de bewaarplicht, de liquiditeits- en solvabiliteitsnormen opstelde.

Comments are closed.