Gerechtsdeurwaarders roepen politieke partijen op de rechtsbescherming van de burger niet aan te tasten

De drie juridische beroepsorganisaties van de gerechtsdeurwaarders, de advocaten en de notarissen hebben een commissie gevraagd de programma’s van de politieke partijen te toetsen aan de minimale vereisten van de rechtsstaat. De Commissie presenteert vandaag haar conclusies en constateert dat partijen zeggen de waarden van de rechtsstaat belangrijk te vinden, maar dat klinkt niet altijd door in de verkiezingsprogramma’s. Sommige voorstellen blijken zelfs lijnrecht in te gaan tegen rechtsstatelijke waarden als rechtsbescherming en rechtsgelijkheid. Andere voorstellen roepen op zijn minst vragen op. De gerechtsdeurwaarders drukken de politieke partijen op het hart om te allen tijde de rechtsbescherming van de burger in het oog te blijven houden.

“De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn onlangs weer door het CBP tegen het licht gehouden. Het werd tijd dat dat de voorstellen die de politieke partijen doen ook eens met een rechtstatelijke bril op werden gelezen”, vindt John Wisseborn, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Het doel van de rapportage van de commissie Rechtsstatelijkheid is vooral om enerzijds de kiezer voor te lichten over ambities van partijen op het terrein van de rechtsstaat en anderzijds om partijen en burgers beter bewust te maken van het belang van het vertalen van rechtsstatelijke uitgangspunten naar concrete beleidsvoorstellen en het debat hierover aan te zwengelen.

“Nog niet eens zo lang geleden stonden de drie juridische beroepsorganisaties gezamenlijk te demonstreren op het Plein in Den Haag, tegen de sterke verhoging van het griffierecht. De voorgestelde verhoging was een typisch voorbeeld van een forse aantasting van het recht van de burger op een vrije toegang tot het recht”, aldus Wisseborn. “Dat is inmiddels voor een deel teruggedraaid, maar ook op andere gebieden zien wij dat in het streven naar bezuiniging, innovatie en efficiëntie er te grote stappen worden gezet waardoor de rechtsbescherming van de burger in het geding komt. Vandaar onze oproep aan de politiek.”

De Commissie Rechtsstatelijkheid bestond uit voorzitter mr. A.H. van Delden (voormalig rechtbankpresident en oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak), mr. H.N. Brouwer (voorzieningenrechter bij kort gedingen), prof. mr. W.J. Veraart (hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam), prof. dr. I.C. van der Vlies (hoogleraar Staatsrecht en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam), mr. I.N. Weski (strafrechtadvocaat bij Weski Heinrici Advocaten in Rotterdam). De Commissie werd ondersteund door Dr. F. de Vlaming (werkzaam bij de leerstoel Internationaal Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam).

Comments are closed.