Jaarverslag 2011 financieel toezichthouder: minder gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht

Den Haag, 16 maart 2012

Vandaag publiceerde het Bureau Financieel Toezicht (BFT) haar jaarcijfers over 2011. “Het BFT signaleert terecht dat de economische situatie in Nederland ook invloed heeft op de gerechtsdeurwaarderspraktijk”, aldus Wisseborn, voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders.

“Wij herkennen ons in de conclusies van het BFT, bijvoorbeeld daar waar het BFt de risico’s van voorfinanciering signaleert. Dat doet de beroepsgroep ook en we zijn bezig om die risico’s te beperken. Niet alleen ten aanzien van de voorfinanciering, maar door vanuit een bredere visie naar het ondernemerschap van de gerechtsdeurwaarder te kijken.

Daar hoort ook bij de juiste waardering van het onderhanden werk, de beperking van derdeparticipatie en het implementeren van de KBvG kwaliteitsnormen, waaronder de norm die ziet op het voorkomen van een te grote afhankelijkheid van opdrachtgevers.

Tenslotte is het goed om te constateren dat er ten opzichte van 2010 minder gerechtsdeurwaarders onder verscherpt financieel toezicht staan” zo besluit Wisseborn.

Comments are closed.