KBvG: voorfinanciering onbetaalde rekeningen niet aan de orde

Den Haag, 30 maart 2011

De recente berichtgeving over vermeende voorfinanciering van onbetaalde rekeningen door gerechtsdeurwaarders berust op een misvatting. Het is kantoren slechts toegestaan (een deel van) de kosten van de gerechtelijke procedure voor te schieten voor de opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van de dagvaarding en de griffierechten. Het opkopen of vooruitbetalen van openstaande vorderingen om deze vervolgens te incasseren is al jaren verboden. De Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders KBvG reageert hiermee op publicaties in onder meer Het Financieele Dagblad, De Gelderlander en op nu.nl.

De foutieve berichtgeving vloeit voort uit een persbericht van het Bureau Financieel Toezicht, waarin wordt gesteld dat de helft van de 178 gerechtsdeurwaarderskantoren een hoog voorfinancieringrisico kent. Dat risico ontstaat omdat de voorgeschoten gelden in beginsel het werkkapitaal van de onderneming negatief beïnvloeden. Bovendien kan bij het niet slagen van een incasso in uitzonderlijke gevallen het risico van voorgefinancierde kosten bij de gerechtsdeurwaarder komen te liggen. Diverse media hebben echter ten onrechte de conclusie getrokken dat gerechtsdeurwaarders nog te innen vorderingen zouden voorfinancieren, waarmee het gehele incassorisico bij de opdrachtgever wordt weggenomen. Dit is niet het geval: het gaat slechts om (een deel van) de kosten die worden gemaakt om de vordering te innen.

Heilloze weg
De KBvG ontkent niet dat sommige kantoren relatief veel kosten voorfinancieren. De beroepsorganisatie is dan ook hard bezig met het opstellen van verscherpte regels ten aanzien van de liquiditeit en solvabiliteit van de gerechtsdeurwaarder. Zeker nu debiteuren vaker niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen is het van groot belang dat de risico’s binnen de perken blijven, zegt voorzitter John Wisseborn. Anderzijds is het voorstel van het BFT om iedere vorm van voorfinanciering te verbieden een heilloze weg, aldus Wisseborn. “De kans is groot dat dit door de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMA gezien zal worden als verboden marktregulering. Bovendien zal dan blijken dat incassobureaus wél grote bedragen kunnen voorschieten. Daarmee komt de concurrentiepositie van veel deurwaarderskantoren in gevaar, terwijl het ministerie en de NMA juist meer concurrentie beogen.”

Verhoging van de griffierechten
Binnen de KBvG zijn sinds vorig jaar een commissie en een werkgroep bezig met het uitwerken van oplossingen ten aanzien van voorfinancieringrisico’s. Dit gebeurt mede in overleg met het BFT. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de op handen zijnde verhoging van de griffierechten, omdat dit de voorfinanciering nog verder zal doen stijgen. Wisseborn: “Het is dus niet zo dat de KBvG geen actie onderneemt inzake de problematiek rondom voorfinanciering. Wel rekenen we als onafhankelijke beroepsorganisatie het tot onze taak om verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Ofwel: het waarborgen van financiële zekerheid in de branche zonder de concurrentiepositie van de gerechtsdeurwaarder schade toe te brengen.”

Comments are closed.