Lik-op-stuk-beleid detailhandel veelbelovend

Rotterdam 12 oktober 2011

In april van dit jaar startte het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) met een
Lik-op-stuk beleid voor winkeldieven. De resultaten van de regeling
‘afrekenen met winkeldieven’ zijn tot op heden veelbelovend. De betrokken
incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn incasseerde
inmiddels bij honderden winkeldieven een schadevergoeding van minimaal
151 euro. Deze vergoeding is ter compensatie van de tijd die winkeliers
moeten besteden aan de aanhouding en afhandeling van een winkeldief. Van
de door winkeliers ingediende claims is meer dan 74% inmiddels voldaan.

Detaillisten zijn veel tijd kwijt met de aanhouding van winkeldieven en het doen van
aangifte. Vervolgens laten zij het verhalen van de schade vaak maar zitten. Om hen
daarin te ondersteunen en financieel tegemoet te komen is de regeling ‘Afrekenen met
winkeldieven’ ontwikkeld die leidt tot een rechtstreekse vergoeding van de indirecte, en
mogelijk ook de directe, schade. “Winkeliers moeten nog wel wennen aan het indienen
van claims. Eén op de vijf claims voldoet nog niet en moet daarom opnieuw ingevuld
worden. Maar we zien dat het steeds beter gaat”, aldus het HBD.

Flanderijn is verantwoordelijk voor het innen van schadevergoedingen in opdracht van
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Michel van Leeuwen, directielid Flanderijn: “We
merken dat het Lik-op-stuk beleid zeer positief ontvangen wordt door ondernemers in
de detailhandel. Inmiddels heeft 10% van de winkeliers in Nederland zich aangemeld
voor het project. Als je eenmaal weet hoe je een schadeclaim moet indienen, zijn je
verloren schade en tijd snel teruggewonnen. We hopen dan ook dat de regeling in de
nabije toekomst in het voordeel van veel meer winkeliers gaat werken.”

Proefprojecten van het HBD, gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
lieten een duidelijke daling zien van het aantal winkeldiefstallen in de deelnemende
winkels. Deelnemende winkeliers worden voorzien van posters en stickers op de
winkelruiten om winkeldieven bij voorbaat al af te schrikken. Hendrik-Jan Kaptein,
hoofd van de afdeling bestrijding winkelcriminaliteit bij het HBD: “De daling van het
aantal winkeldiefstallen kan alleen maar aanhouden door dit beleid. Als je een keer een
schadevergoeding hebt moeten betalen, denk je de volgende keer wel beter na voordat
je een winkeldiefstal begaat. En hoe meer winkeliers participeren, des te groter de
afname van het aantal winkeldiefstallen.”

Winkeliers kunnen zich aanmelden via de website www.afrekenenmetwinkeldieven.nl.

Comments are closed.