Bij vonnis tot ontruiming kan de verhuurder dan een nieuwe huurovereenkomst aanbieden?

Naar ik heb begrepen kunnen er bij huisontruimingen als gevolg van een betalingsachterstand ’2 soorten vonnis’ worden aangevraagd bij de rechtbank:

- een vonnis tot ontruiming en ontbinding van de huurovereenkomst;

- een vonnis tot ontruiming.

Bij een vonnis tot ontruiming wordt toch automatisch ook de huurovereenkomst ontbonden? Wat zijn de verschillen tussen beide?

Wanneer een vonnis tot ontruiming is uitgesproken, kan de verhuurder dan ook besluiten de ontruiming niet door te zetten én wel de huurovereenkomst te ontbinden om de huurder vervolgens een huurovereenkomst onder voorwaarden aan te bieden?

Als de rechter de ontbinding van de huurovereenkomst uitspreekt, is die ontbinding reeds een feit. Als de verhuurder niet tot ontruiming overgaat, wordt er tussen huurder en verhuurder een nieuwe huurovereenkomst geacht te zijn gesloten. De ontruiming kan alleen plaatsvinden als de huurovereenkomst ontbonden is, er is anders geen grond voor de ontruiming.


Comments are closed.