Mijn huis staat gepland voor ontruiming wat gaat er nu gebeuren?

Als u de vordering niet ineens betaalt of geen betalingsregeling kunt treffen, zult u uit uw huis gezet worden op de datum die de deurwaarder u heeft aangezegd, tenzij u er zelf voor zorgt dat de woning leeg is en de sleutels bij de deurwaarder of de schuldeiser zijn ingeleverd. Dit bespaart u aanzienlijke kosten. U kunt ook een “afstandsverklaring” tekenen. Dat is een verklaring waarin u afstand doet van de spullen die nog in het huis staan. Doorgaans worden die zaken dan door de schuldeiser vernietigd. Ook dit scheelt een boel kosten. Als de woning niet leeg is op de door de deurwaarder medegedeelde datum, zult u de woning moeten verlaten. Uw spullen worden dan op de openbare weg geplaatst. De gemeente beslist of de spullen worden opgeslagen of worden vernietigd. Als u hierdoor schade lijdt, kunt u de deurwaarder niet aansprakelijk stellen en de gemeente doorgaans ook niet. Als uw spullen worden opgeslagen, dient u de kosten daarvoor te betalen, voordat u uw huisraad weer terugkrijgt.

Comments are closed.