Wie kan er voor mij beoordelen of de woning onherroepelijk ontruimd kan worden.

Ik ben van plan om te bieden op een woning die per executieverkoop wordt verkocht. Wie kan er voor mij beoordelen of de woning onherroepelijk ontruimd kan worden wanneer de notaris zijn werk heeft afgleverd?

Op basis van het proces-verbaal van toewijzing van de notaris kan de gerechtsdeurwaarder op grond van art. 525 juncto 555 Rv tot ontruiming overgaan. Let op: dat geldt alleen ten aanzien van de schuldenaar en niet ten aanzien van een eventuele huurder van het pand.

Comments are closed.